Laureaci konkursu Olimpusek 2017

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Państwo!

Z wielką radością przekazujemy wyniki Olimpiady z Języka Angielskiego oraz kształcenia zintegrowanego dla klas I - III.

W Szkole Podstawowej Paderewski 14 uczniów zdobyło tytuł laureata:

angielski:

klasa 1a – nr w dzienniku: 10, 9

klasa 1b – nr w dzienniku: 6

klasa 1c – nr w dzienniku: 5, 13, 9

klasa 2a – nr w dzienniku: 7, 12, 15, 17

klasa 3c – nr w dzienniku: 15

kształcenie zintegrowane:

klasa 1c – nr w dzienniku: 6

klasa 2d – nr w dzienniku: 1, 12

Gratulujemy uczniom i oczywiście wszystkim nauczycielom!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.