Loading

Kytäjä - retkellä metsämaisemassa Mainiot maisemat -hankkeen blogi

Kytäjän laajat metsät ovat merkittävä virkistysalue Uudellamaalla. Alueen kasvi-, eläin- ja sienilajisto on monimuotoinen ja alueen maastonmuodot tekevät liikkumisesta sopivan haasteellista. On jyrkkiä rinteitä ja alavia purolaaksoja vuoronperään. Metsistä löytyy lukemattomia pieniä virtavesiä sekä pieniä metsälampia. Alueen reitistöt kulkevat pääasiassa teitä pitkin. Mutta välillä kannattaa pujahtaa myös metsään - voi yllättyä.

Keltavinokas.
Yksityiskohtien runsaus metsämaisemassa on osa Kytäjän viehätysvoimaa. Kallioiden paannejäät ja purojen jäämuodostelmat hurmaavat. Maiseman ja luonnon yksityiskohdat kiinnittävät huomion ja ihmetteleminen siirtää ihmisen tähän hetkeen. Ihmisen on hyvä olla.
Talvi.

Kytäjän talousmetsien väliin jää luonnoltaan monimuotoisia Natura -alueita, puronotkoja ja kallioalueita. Kytäjällä voit tavata kaakkurin, metsoja, tikkoja ja pöllöjä. Metsissä on myös paljon näyttäviä kasveja, muun muassa mustakonnanmarjaa, näsiää, kieloja, metsänätkelmää, metsävirnaa, lehtoneidonvaippaa, soikkokaksikkoa, valkolehdokkia, tummaraunioista ja muita erilaisia saniaisia. Puhumattakaan sienistä, on hiippoja, haperoita, mörskyjä, vahakkaita ja maljakkaita.

Sadepäivän riemua sammalikossa.
Raidankääpä piilottelee.
Herkkutattisatoa.
Tummaraunioinen.
Ensilumi.

Loppusyksy yllättää kauneudellaan, jos sen kauneuden löytää. Hienoinen huurre, ensilumi ja jääriite lumovat herkkyydellään. Sen kauneuden äärellä ei voi miettiä kuin hyviä asioita. Metsä rauhoittuu ja hiljenee. Vaipuu talviuneen.

Syksy.
Kytäjän metsissä riittää näkemistä jokaisena vuodenaikana. Kevät kuuluu pulputtavina puroina, kesä tuntuu vihreänä peittona, syksyllä sienet vievät mukanaan ja lumettomina talvina kalliojyrkänteet sammaleineen antavat virkistävää vihreyttä. Lumisina talvina alueen hiihtoreitit tarjoavat haasteita.
Kevät. Purppuranahakka, näsiä ja kevätorvakka.

Hyvinvointi kuvaa Kytäjää parhaiten. Kuin huomaamattasi olet kulkenut kilometrejä luontoa ihmetellen ja unohtanut päivän murheet. Mieli on levännyt, muistikortti on täynnä kuvia ja keho on saanut kaipaamaansa liikuntaa. Tähän metsään kannattaa tutustua. Tänne vien minäkin vieraani ja kerron Uudenmaan metsäluonnon ihmeistä. Tässä olisi maisemaa, joka kannattaisi tuotteistaa erilaisiksi palveluiksi.

Kytäjän kesä on värien ja elämän riemua. Kiireisen ihmisen lepopaikka. Välillä on hyvä kulkea hyvin hitaasti ja havannoida ympäristöä. Levätä laavulla ja nuotion äärellä.
Kesä. Metsänätkelmä, haapaperhonen, metsävirna, lehtoneidonvaippa, lumme, vehka ja kihokki.

Kytäjä -Usmi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Kytäjä -Usmin metsäalue on maisemallisesti merkittävä kymmenine pikkujärvineen ja jyrkkine kallioineen. Kallioinen metsäalue rajaa maakunnallisesti arvokasta Kytäjän kulttuurimaisemaa. Metsänreunan kallioilta avautuvat komeat näkymät Kytäjän viljely- ja kulttuurimaisemaan.

Tähtitalvikki.

Blogi on osa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa Mainiot maisemat -hanketta. Blogeissa kerrotaan Uudenmaan maisema- ja luontokohteista sekä hankkeen työpajojen tuloksista. Teksti ja kuvat: Auli Hirvonen, maisema -asiantuntija / Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.