Lightshapers met opdracht

Lightshapers is de nieuwe verzamelnaam voor alle assesoires die je kunt gebruiken om je flitslicht harder of zachter, gericht of breed licht krijgen in de studio. Met andere woorden voor paraplu's, reflectoren en softboxen.

Bij de onderstaande foto' is de plaats van de lamp iedere keer hetzelfde gebleven zodat ook de richting van het licht hetzelfde is. Er is echter iedere keer een ander assesoire gebruikt

Gericht en hard licht: snoot en grid.
Hard licht: reflector en kleppen (barndoors)
Lamp met reflector met grid: let op de mooie reflectie in de ondergrond
Lamp met open reflector
Lamp met open reflector en een reflectiescherm aan de andere zijde.
Lamp met beauty dish
Lamp met doorzicht paraplu
Lamp met reflectie paraplu
Lamp met softbox
Hoe zien de verschillende assecoires eruit?
Snoot: gericht licht
Grid; rechtuit gaand licht
Kleppen: gericht licht
Reflector: hard licht
Achtergrond reflector: voor asymmetrisch verloop van het licht Op de achtergrond; hebben we niet op school.
Beauty dish: tussen hard en zacht licht in. door de hoek van de lamp te veranderen kun je een heel ander licht creƫren. Er zijn er waarop je een soort zacht doek kunt zetten. Ook kun je in sommige een grid plaatsen.
Doorzicht paraplu: zacht licht; in klapbaar dus gemakkelijk mee te nemen. Wordt op locatie vaak als alternatief gebruikt voor de softbox.
Reflectie paraplu, indirect licht, ook inklapbaar en dus gemakkelijk mee te nemen.
Softbox, zacht licht. deze heb je in diverse vormen.
Octo: 8-hoekige softbox: zacht licht.
Stripbox, langwerpige softbox
Diffusie bol, zacht licht
Opdracht

Neem een onderwerp en ga datzelfde onderwerp met minimaal 5 verschillende soorten licht fotograferen. Probeer het verschil te zien en te beschrijven.

Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Credits:

All rights reserved by Hilde maassen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.