Loading

Ilonan matkassa Bett2019 messut

Sain haasteen käyttää Bett-opetusteknologiamessujen matkaraporttiin Adobe Sparkia. Sehän sopii. Tuli samassa käytyä läpi ilmaisversion avulla, mitä mahdollisuuksia Spark antaa. Innostuinkin ominaisuuksista. Tätä pitää suositella opiskelijoille ja opettajille.

BETT OPETUSTEKNOLOGIAMESSUT 23 - 26.1.2019 Lontoossa

Ilona IT:n matkassa järjestelyt olivat kohdallaan. Kaksi ja puoli päivää messuilla, iltaseminaari ja puolen päivän vierailu Google for Education Experience Labissä.

OPETUSTEKNOLOGIASTA AJAKOHTAISTA TÄNÄ VUONNA

Minun top5 listani

  1. Saavutettavuus, saavutettavuus direktiivi
  2. Personointi on opetuksen graalin malja
  3. Tekoäly tulee opetukseen
  4. Videot (edelleen)
  5. Maker-kulttuuri: tutki, kokeile, osallistu

Microsoft esitteli tekoälyä hyödyntäviä sovelluksiaan, jotka pikkuhiljaa tulevat yhä helppokäyttöisimmiksi. Esiintyjän puhe tallentui tekstiksi reaaliaikaisesti ja oli vielä käännettynä toiselle kielelle.

Puhe reaaliaikaisesti tekstiksi
Kuvamuistiinpano: Microsoftin aineistot

Tekoäly oli esillä myös mm. Googlen esityksissä ja se tulee vauhdilla esimerkiksi kieltenopetukseen. Tavoitteena on personoida oppimis- ja käyttökokemuksia siten, että oppija voi valita erilaisia tapoja opiskella ja digitaalinen sovellus muistaa sekä ohjaa opiskelijaa.

Oppimisympäristöalustaksi (Learning Management System, LMS) oli messuilla luokitellut itsensä runsaat 30 palveluntarjoajaa. Moni oli jotakin muuta kuin meillä tunnetut verkko-oppimisalustat, esimerkiksi portfolioalustoja oi luoteltu tähän. LMS ei ole vielä kuollut, vaan se toimii korkeakoulujen verkko-opetuksen luotettavana ytimenä, johon muut digitaaliset sovellukset tulee olla integroitavissa.

Ilona IT:n seminaarissa Brittish Museumissa oli jälleen hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä puhujia. Koulutuksen tulevaisuus, työelämän digitaaliset murrokset sekä koulun ja yritysten välinen yhteiskehittäminen olivat teemoina. Tekoäly, robotit ja automaatio tulevat korvaamaan konemaisen työn ja aikaa vapautuu pedagogiikkaan.

Ilonan seminaarissa verkostoitumassa

Vierailussa Googlen Education Experience Labiin teemana oli The Anywhere School. Osallistuimme työpajoihin, joissa ratkaistavia ongelmia olivat avun saaminen Everestin base campiin, orpojen katulasten opettaminen viljelemään kasveja ja tekoälyn käyttö tiedon jalostamisessa. Opittiin taas, että asiat jäävät parhaiten mieleen itse tekemällä ja tiimiä hyödyntäen. Laitteina käytettiin Chrome Bookeja, omia kännyköitä ja koodattavaa Calliope -alustaa . Googlen sovellukset olivat monipuolisesti käytössä.

Google for Education Experience Lab

Kiitos IlonaIT:lle hyvin järjestetystä messumatkasta! Irma Mänty, kehityspäällikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.