Loading

May it be a light to you in dark places, when all other lights go out. - J.R.R. Tolkien

Vores liv online forsætter forevigt...

Vi lægger planer for vores økonomi, bolig og familie - men hvad med vores digitale arv? Dine billeder, videoer, musik og indlæg er nøglepunkter for hvad du huskes for. Vil disse digitale minder leve videre efter din tid? Og hvis det er tilfældet hvem har kontrollen over din digitale arv?

Uden kontrol kan vores digital arv være en stor byrde for vores pårørende, og vi skal passe på dem. Men dele af vores digitale arv kan være en byrde for de efterladte; rykkere på gamle regninger, uheldige misforståelser på de sociale medier, problemer med lukning af foreskellige kontoer, abonnementer osv. Derimod er fotos, videoer og personlig tekst ofte dyrebare minder for de efterladte og de bør derfor gemmes et sikkert sted.

Når vores tid er ovre, skal vores pårørende have tid til at sørge og sige et værdigt farvel. Men med den digitalisering der er opstået, er det svært at kontrollere vores digitale arv. Processen med at lukke forskellige personlige tjenester og processer er avanceret og besværlig. Det skaber unødig afmagt og frustration hos vores pårørende, når de er i sorg.

Denne process har vi i teamet mærket på tætteste hold da Maethem mistede sin bror. Det var en meget følelsesmæssig hård og tidskrævende proces for ham og familien Og det er herfra vores ide kommer fra.

Vores ide...

Når en person dør, tager de fleste kontakt til en bedemand, som hjælper med det praktiske. Med hjælp fra Last Nova's services, håndterer vi den afdødes digitale arv.
Bedemanden uploader herefter følgende 3 dokumenter gennem vores system: Dødsattesten, Fuldmagten og skifteretten.
Systemet tjekker om de nødvendige dokumenter er valideret. Hvis det er tilfældet, giver systemet adgang til de tilhørende API'er.
Gennem vores API'er er det muligt for systemet at direkte downloade eller deaktiver de ønskede online tjenester.
Last Nova ønsker at gøre livet lidt lettere i en svær tid.

Credits:

Created with images by Anton Darius | Sollers - "Light Festival (Festivalul Luminii) 2017"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.