World Press Photo 2016 Walburgiskerk Zutphen

13 juli, opbouw van de tentoonstelling.
Ophangen van de banier aan de Walburgiskerk.
Zichtbaar in de regio.
Opening, 14 juli. Peter Meulenbroek spreekt de genodigden toe.
Stadsdichter Anna Wiersma schreef een gedicht naar aanleiding van de winnende foto.
Babette Warendorf van World Press Photo geeft uitleg over de tentoonstelling aan bezoekers tijdens de opening.
Marc Dullaert, Inge Ikink en Lars Boering bekijken de KidsRights tentoonstelling.
16 juli, World Press Photo diner.
Het eerste World Press Photo diner in de Walburgiskerk is een feit. Het team van SH Food&Wine onder leiding van Peter Gast verzorgde een heerlijk sterrendiner. Flor d'Luna verzorgde de muzikale omlijsting.
Bezoekers bekijken de indrukwekkende foto's.
Bezoekers in de Walburgiskerk.
24 juli, Zilveren Camera winnaar Eddy van Wessel geeft een boeiende lezing in het Luxor Theater.
Veel belangstelling voor het overzichtsdoek met alle World Press Photo winnaars vanaf 1955.
3 augustus, een exclusieve rondleiding door de fotoredacteur van NRC, Evert Hermans.
Mooie woorden in het gastenboek.
In totaal bezochten 10326 mensen de tentoonstelling.
8 augustus, aan alles komt een eind, de foto's worden weer in de flightcase gedaan en gaan naar de volgende tentoonstellingslocatie.

World Press Photo Zutphen is mede mogelijk gemaakt door: Rabobank, Weevers, Gemeente Zutphen, SOBZ, Arriva, Ten Hag, Achterhoek Nieuws, BonsenReuling, Dijkman Bouw, Auxzenze ICT oplossingen, Hotel Inntel, 1-Alert, Monuta Uitvaartverzorging en Restaurant Schulten Hues.

Created By
Patrick van Gemert
Appreciate

Credits:

Patrick van Gemert

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.