KNRM noordwijk aan zee

De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo.
De KNRM is 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzetbaar. Kosteloos. Vrijwillig.

Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen. Kuststaten hebben de internationale verplichting om een goed georganiseerd reddingwezen te onderhouden.

In Nederland is het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor het beleid van Search and Rescue (SAR) op zee en de ruime binnenwateren. De operationele leiding is overgedragen aan het Kustwachtcentrum (KWC) in Den Helder.

De KNRM voert SAR-taken uit onder de operationele leiding van het KWC. De KNRM heeft zich door middel van een convenant verplicht 24 uur per dag beschikbaar te zijn op verzoek van de Kustwacht.

2 januari 2017: Kotter gestrand op strand van Noordwijk
de eerste aluminium strandreddingboot van het type valentijn werd in 1990 gestationeerd in noordwijk. deze werd in 2007 vervangen door de paul johannes
De seatrack brengt de reddingboot naar het strand

KNRM station Noordwijk telt 24 actieve vrijwilligers en 8 niet operationele vrijwilligers genoemd 'oud zout'. Het station telt vijf schippers, twee motordrijvers, vier seatrack chauffeurs en meerdere KHV chauffeurs. In totaal zijn er dertien vrijwilligers die opgeleid zijn als bemanningslid van de reddingboot. Hieraan gaat een jarenlange training aan vooraf. Op dit moment worden drie nieuwe leden opgeleid en voldoet station Noordwijk aan de sterkte om haar operationele inzetbaarheid te waarborgen. Heeft u ook interessen om vrijwilliger te worden bij de KNRM? Lees dan op de website van de KNRM hoe door op de link hieronder te klikken. Wilt u meer weten over station Noordwijk specifiek, stuur dan een mail aan: knrmnoordwijkaz@gmail.com

De KNRM ontvangt geen financiële steun van de overheid zoals veel mensen denken en verwachten. Zij kan haar werk doen door gulle giften van donateurs, legaten, erfenissen of donaties anderzijds. U wilt de KNRM ook steunen? Wordt dan redder aan de wal, donateur van de KNRM. Zonder uw steun redden wij het niet!

Created By
Thomas Steenvoorden
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.