EN ULØST GÅTE Fredag formiddag, 7. mai 1915, en torpedo treffer på RMS Lusitania på styrbord side. To eksplosjoner kommer etterfulgt av hverandre. 18 minutter senere, ligger skipet på bunnen av den Irske kyst.

Vi befinner oss i det første året av første verdenskrig, men det hele starter 14. februar 1915. Da krigen brøt ut i 1914 lovet daværende president Woodrow Wilson (1854-1924) USA nøytralitet, en posisjon de fleste amerikanere ønsket. Storbritannia derimot var en av Amerikas største handelspartnere, og spenningen økte gradvis mellom USA og Tyskland etter sistnevnte prøvde å isolere de britiske øyene. Tyskland gjorde med det alt av hav og kyst rundt Storbritannia og Irland om til en krigssone. Tyskland kom med en klar beskjed. Alle skip fra fiendtlige land ville i disse områdene bli sunket av tyske ubåter fra og med 18. februar 1915. Med det plasserer kaptein Dow et amerikansk flagg på det gigantiske skipet, som beskyttelse mot de tyske u-båtene, da de kaster loss fra New York 1. mai 1915. Det gigantiske skipet på 44 tusen tonn er det største av sitt slag, og det er ikke uten grunn det blir kalt "Havets Greyhound", med en fart på hele 46 kilometer i timen.

1. mai 1915. RMS Lusitania kaster loss om få strakser og passasjerene strømmer på, neste stopp er Liverpool. Samtidig som forberedelsene til avgang pågår, trykker avisene advarsler gitt av den tyske ambassade, det å reise på en tid som dette vil ikke nødvendigvis gå bra. Den tyske ambassaden betaler selv for å kunne advare potensielle passasjerer på flere skip, at havet og kysten rundt de britiske øyene var fra nå av en krigssone. Agenten for eierselskapet Cunard Line, Charles Sumner, ble sitert i New York Times senere samme dag med følgende beskjed ved siden av advarslene.

"Det er nå ingen tyske ubåter i Atlanterhavet, og "faresonen" starter ikke før vi kommer til den britiske kanalen og Irlandsjøen. Da kan man si at det er et generelt system for konvoiering av britiske skip. Den britiske flåten er ansvarlig for alle britiske skip, og spesielt for Cunarders."

6. mai 1915. Lusitania befinner seg nærmere 500 kilometer fra Sør-Irland nå. Klokken tikker mot kveld. Kaptein Dow og kaptein Turner oppholder seg på broen på denne tiden og får inn to advarsler, rett før de skal på en konsert på første klasse til inntekt for sjømanns fondet. Advarslene handler om U-båter og synking av andre skip i nærheten. De tar det de selv føler er forsiktige forholdsregler ved denne situasjonen. Alle vanntette dører blir lukket og låst, flere menn blir satt på utkikksposter og svinger ut livbåter før de drar på konserten. Så hører de ikke noe mer.

11:00

Kaptein Dow og kaptein Turner oppholder seg på broen tidlig formiddag den 7. mai, og en ny advarsel tikker inn. Denne gangen etter forespørsel fra Alfred Booth, en av sjefene i Cunard Line, som har vist sin bekymring angående Lusitania.

"U-båter er aktive i den sørlige delen av den irske kanal. Sist hørt fra tjue engelske mil sør for Coningbeg Light Ship"

Dagene før har u-båtene torpedert andre skip her, Candidate og Earl of Lathom. Turner setter kursen nordøst straks, uviten om at informasjonen de akkurat har motatt gjelder fra gårsdagens rapporter og er med det gammel og urelevant informasjon. På et tidspunkt som dette, er det mer sannsynlig at ubåten oppholder seg i åpent farvann, fremfor nært land. Irland nærmer seg sakte men sikkert, morgentåken forsvinner og blir erstattet med solskinn. En ny advarsel tikker inn til kapteinene, en ukorrekt advarsel, uten sikre kilder. Men igjen er kapteinene uviten om dette.

"Ubåten U-20 har blitt sett 8 kilometer sør for Cape Clear og var på vei vestover da den sist ble sett klokken 10"

12:45

U-20 har bare 3 torpedoer igjen, og er snart tom for drivstoff. Ubåten ligger nært overflaten, godt synlig for forbipasserende. Dette gav skipene, passasjerene og kapteinene grunn til ikke bare frykt, men en mulighet til å redde passasjerene. Tyskerne hadde tidligere gjort dette, gitt passasjerer og mannskap muligheten til å redde seg selv, slik at bare skipet ble sunket. Men dette var på vei til å forandres. U-20 får ikke øye på Lusitania ennå.

13:20

Ubåtkaptein Schwieger får beskjed fra sine kolleger at noe er blitt sett, han må opp i tårnet for å se selv. Ved første øyekast tror han det er flere ulike skip, på grunn av antall skorsteiner og master. Men det hele viser seg å være et stort dampskip som kommer til syne i enden av horisonten. Det store dampskipet viser seg å være det store passasjerskipet RMS Lusitania. Ubåten U-20 trekker ned mot 11 meters dyp, bare minutter senere, for så å sette kursen mot dampskipet. Målet er å avskjære og angripe skipet. Ubåten nærmer seg 3 kilometers avstand fra skipet, med i det snur Lusitania seg i motsatt retning enn U-20. Schwieger har følelsen på at han har mistet sitt mål, og at håpet er ute. Men, er det egentlig noen gang helt ute? Etter få strakser vender skipet vei enda en gang, denne gangen var kursen nærmest ideell for et angrep nå, i følge Schwieger.

14:10

Avstanden er 700 meter mellom Lusitania og U-20. Schwieger bestemmer at en gyroskop torpedo skal avfyres mot skipet, med en dybde på tre meter. U-20 har en egen torpedo offiser ombord, polske Raimund Weisbach, han ser på det hele gjennom et periskop fra ubåten. Selve eksplosjonen er usedvanlig stor, mye større enn en vanlig eksplosjon hadde vært i følge Weisbach. Nesten som det skulle vært to eksplosjoner. Kaptein Schwiegers egne ord blir tatt opp i ubåt loggen til U-20.

Torpedo treffer styrbord side rett bak broen. En uvanlig tung detonasjon finner sted med en veldig sterk eksplosiv sky som stiger opp. Eksplosjonen av torpedoen må ha blitt etterfulgt av noe annet [kjele eller kull eller pulver?]... SkiPet stopper umiddelbart og heller over til styrbord side veldig raskt, den synker samtidig på broen... navnet Lusitania blir synlig i Gyldne bokstaver.

Ombord på Lusitania er den 18 år gamle gutten Leslie Morton, som er en av mannskapet ved skipet. Leslie står på utkikksposten ved broen, og får øye på skum som kommer nærmere og nærmere skipet i en enormt stor fart. "Torpeder kommer på styrbord side!". Gjennom en megafon roper han ut, og tenker med en gang at boblene kommer fra to prosjektiler som senere viser seg å være helt rett. Sekunder etter treffer torpedoen på styrbord side, rett under broen. Vann og metall fra skipet flyr over dekk. Sekunder etter den første eksplosjonen kommer en annen, og igjen flyr det metall, kull og annet rusk over dekk. Det høres ut som en hammer på en million tonn, som slår metall flere hundre meter opp i luften med en enorm kraft. Kaptein Turner gir beskjed til mannskap og passasjerer over høyttalerne om å forlate skipet så raskt som mulig, og sender ut en SOS til andre skip og stasjoner, med forespørsel om assistanse.

"alle blir bedt om å forlate skipet snarest, en torpedo har inntruffet på styrbord side!"

14:28

Etter 18 minutter er det hele over. RMS Lusitania ligger nå på bunnen av den Irske kyst, sammen med 1197 av passasjerene og mannskapet som var ombord bare for få minutter siden. De 763 passasjerene med livet i behold har kommet seg ombord i andre skip og fiskebåter, etter SOS meldingen fra kaptein Turner ble sendt ut. U-20 er allerede på vei ut til Nordsjøen, på vei bort fra det store kaoset som tar sted rett ved den Irske kysten. Verden får høre om det forferdelige og utenkelige som akkurat har skjedd etter en liten stund.

Det er noe mystisk som får U-20 til å gruble, hvorfor kom det to eksplosjoner når de kun avfyrte èn torpedo? Schwiegers ubåt logg bekrefter at det kun ble avfyrt en torpedo, også den tyske ambassaden bekrefter det. Men likevel er det mange som stiller seg tvilsom til at det er sannheten, selv om alt tilsier at loggen stemmer. Hvordan kunne det komme to eksplosjoner etter hverandre, som følge av bare en torpedo? Teoriene er mange. Tyskland anklaget Lusitania for å bære våpen og eksplosiver ombord, andre sier at tyskerne lyver om antall torpedoer. Var det bare en eksplosjon av gassen, aluminium eller kullstøv? Svaret får vi nok aldri, og det vil være en uløst gåte for alltid.

Skrevet av Gunn Helen Mjeltevik

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.