Hyundai HX330L - Next Rental - www.vanderspek.nl

Afgelopen week is wederom een nieuwe Hyundai afgeleverd bij Next Rental.

Om het al zeer uitgebreide machinepark nog verder uit te breiden is naast de vele al reeds aanwezige Hyundai's deze nieuwe Hyundai HX330L toegevoegd aan de vloot. Door continu te monitoren wat de klantwensen zijn kan door Next Rental worden geïnvesteerd in de juiste machines om te voldoen aan de vraag

De nieuwe 35 tons Hyundai HX330L is voorzien van een zeer duurzame Cummins QSL-9 Tier 4 Final motor welke een vermogen levert van 284 Pk, gekoppeld aan ruim 554 liter/min. hydraulisch vermogen zorgt deze ervoor dat de machine niet alleen erg snel en sterk is maar ook extreem zuinig. Het IPC (Intelligent Power Control) systeem zorgt dat de hydrauliek optimaal wordt gebruikt zodat er geen onnodige brandstof wordt verbruikt.

De elektronisch aansturing van de koelfan die via een viscokoppeling wordt aangedreven zorgt ervoor dat deze altijd de juiste snelheid draait en zo de machine op de juiste bedrijfstemperatuur houd zodat hij optimaal kan werken zonder overbodig brandstofverbruik. Het nieuwe ontwikkelde vergrote koelsysteem op de HX330L is zeer goed toegankelijk zodat het eenvoudig schoongemaakt kan worden mocht dit benodigd zijn.

Om zonder problemen hydraulische werktuigen als een sorteergrijper of vergruizer te kunnen gebruiken is de machine voorzien van diverse hydraulische functies welke proportioneel te bedienen zijn.

Het standaard gemonteerde AAVM (Advanced View Monitoring Camera System) is een geheel nieuw ontwikkeld state-of-the-art camerasysteem waarmee de machinist geheel rondom zicht heeft en hierdoor zeer veilig kan werken en de risico’s op ongevallen tot bijna een minimum beperkt.

Met het Hi-mate systeem kan op afstand alle belangrijke informatie worden opgeroepen en gemonitord zodat service optimaal kan worden gepland en onnodige stilstand kan worden voorkomen. Deze informatie kan door Next Rental zelf worden opgeroepen en bekeken.

Credits:

Hyundai HX330L - Next Rental

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.