GIRLS ONLY KARIN LUNDIN

NÄR?

5 APRIL & 18 APRIL

kl 11.OO-16.00

Var?

STOCKHOLM - FRUÄNGEN

HUR?

SCHEMA

11.00-12.00 PRESENTATION AV MIG SJÄLV + FRÅGESTUND

12.00-13.30 VI LAGAR LUNCH TILLSAMMANS

13.30-14.30 EFTERBEHANDLING & ARBETSFLÖDE

14.30-15.30 MARKNADSFÖRING & PRISSÄTTNING

15.30-16.00 DISKUSSION

Efterbehandling

BLIR INTE FÄRGERNA I DINA BILDER SOM DU ÖNSKAR?

SKICKA BILDER PÅ HUR DU ÖNSKAR ATT FÄRGERNA SKA SE UT, SÅ HJÄLPER JAG DIG ATT EFTERLIKNA DOM UNDER WORKSHOPEN.

MARKNADSFÖRING

VILL DU HA EN KRITISK BEDÖMMNING AV DIN HEMSIDA/INSTAGRAM?

SKICKA DEN TILL MIG SÅ GER JAG DIG EN BEDÖMNING UNDER WORKSHOPEN.

PRIS

1200kr exkl moms

VIKTIG INFO:

JAG ÄGER TVÅ NORSKA SKOGKATTER SOM KOMMER FINNAS PÅ PLATS UNDER DAGEN.

ANMÄLAN GÖRS VIA ETT MEJL TILL CONTACT@KARINLUNDIN.COM

DIN PLATS ÄR BOKAD SÅ FORT AVGIFTEN ÄR BETALD.

Created By
Karin Lundin
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.