Loading

#LÆRERLINK AALBORG - UCN - 16.03.18

Er du nysgerrig på, hvordan sociale medier kan bidrage til din professionelle udvikling, og har du lyst til at være en del af et større netværk sammen med andre lærere og undervisere? Så kom med til #Lærerlink!
Billeder fra #Lærerlink 2017

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer igen til #Lærerlink fredag d. 16. Marts fra 8.00 - 15.00 på UCN i Aalborg, Mylius Erichsens Vej 137. Dagens program veksler mellem inspirerende oplæg, hands-on og tid til netværk, så du bliver godt klædt på til at ”linke” på forskellige sociale medier.

#Lærerlink sætter fokus på videndeling og læring med afsæt i sociale medier. Formålet er, at lærere og lærende får ny inspiration og nye kompetencer til at udvikle praksis med sigte på at samarbejde, videndele og blive en forbundet underviser.

Dagens program

 • 8.00 - 8.30: Tjek ind og morgenmad
 • 8.30 - 9.00: Velkomst - Hvad har kunstig intelligens at gøre med #Lærerlink?/Thomas Kjærgaard
 • 9.00 - 10.00: I kan deltage i tre spor:
 • Spor 1: Præsentation af Twitter, Facebook og Pinterest
 • Spor 2: Sådan kan du bruge sociale medier i undervisningen
 • Spor 3: Sociale medier - advanced
 • 10.00 - 10.30: Pause
 • 10.30 - 11.30: Workshops i digitale produktioner med Google Sites, Bookcreator, Adobe Spark Page, skærmoptagelser, VR og Green Screen + WeVideo. Læs beskrivelser af workshops længere nede.
 • 11.30 - 12.00: Frokost - sandwich
 • 12.00 - 14.00: TeachMeet med fokus på fagene og teknologiforståelse. Her er det muligt at netværke, inspirere hinanden og bytte idéer..
 • 14.00 - 15.00: Netværk og fredagsøl
#Lærerlink er sponsoreret af UCN, CFU, Aalborg Kommune, Alinea, Gyldendal og Wizkids, og det er derfor gratis for jer at deltage. Husk at tilmelde jer via ovenstående link inden d. 10. marts, så vi kan sørge for, at der er rigeligt med kaffe og sandwich!

Vil du gerne vide mere? Så blive medlem af Facebookgruppen #Lærerlink og følg os på @Laererlink på Twitter

Hvad får du ud af det som lærer?

 • Du får introduceret en række værktøjer til at etablere dit helt eget og personlige læringsnetværk
 • Du bliver introduceret til sociale medier som Youtube, Facebook, blogs, Twitter, Pinterest - både til eget brug og som et værktøj i undervisningen!
 • Du får afprøvet digitale værktøjer, som du kan anvende både i undervisningen og til kommunikation på sociale medier
 • Du bliver en “forbundet” lærer, der deltager aktivt i faglige fællesskaber - både face-to-face og virtuelt!

Hvad får du ud af det som leder?

 • Du får en lærer, som får kompetencen til at navigere i og bruge ideer, kontakter og ressourcer fra sociale medier ind i sin praksis
 • Du får en lærer, som via sociale medier kan styrke sin professionelle udvikling
 • Du får en lærer med en personligt skræddersyet og løbende kompetenceudvikling
 • Du får en lærer med globalt udsyn, som kan lære af lærere i hele verden

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.