Loading

MacLawye® Rok XI - Lipiec 2018

4 lipca 1776 Podpisanie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI - ROK XI - 07/2018

Okładka miesiąca jest specjalną stroną dedykowaną na smartfony, która publikowana jest z początkiem każdego miesiąca i zawiera linki do najpoczytniejszych tekstów z miesiąca ubiegłego oraz jest sukcesywnie aktualizowana o linki do wpisów bieżących.

Temat na LIPiec 2018

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Kończy się rządowy etap prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Niebawem projekt nowelizacji trafi do Sejmu. To ostatni moment na zgłoszenie krytycznych uwag.

Tematem miesiąca miał być też Mundial 2018 - Ale co tu pisać ?

Magazyn MacLawye® promuje twórczość adwokatów. 18 czerwca 2018 r. rozpocznie się przedsprzedaż nowej książki adwokata Artura Nowaka "Kroniki opętanej"

"Kroniki opętanej" to odważny thriller obyczajowy oraz wstrząsająca historia, pokazująca, co nam grozi w świecie, którym rządzą kapłani.

FELIETONY

Adwokackie spojrzenie na wydarzenia polityczne oraz wpływ polityki na proces tworzenia prawa

Adwokatura & Adwokaci

Jan Michał Stuchly - poeta, artysta malarz, adwokat
Logo MacLawye®

Z HISTORII SZTUKI KULINARNEJ

Zapraszamy na nasze strony

100 Lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej
Created By
Jerzy-Marcin Majewski
Appreciate

Credits:

© by MacLawye® - Jerzy Marcin Majewski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.