portfolio Fanni miinalainen

Sisällys

Henkilökuvaus

  • Rembrandtin kolmio
  • Studiokuvaus
  • Hiusvalo

Sommittelu

  • Linjat
  • Diakonaali
  • Toisto/rytmi

Itsearviointi

Henkilökuvaus

Rembrandtin kolmio

Nikon D1700 F 8.0 ISO 100 1/125

Muokkauksessa käytetty healing brush- ja curves työkalua. Nostin keskisävyä hieman kuvan avaamiseksi.

Studiovalaisu

Nikon D1700 F 8.0 ISO 100 1/125

Tätä kuvaa varten tein kuvaussuunnitelman. Takavasemmalla on spottivalo ladonovilla ja punaisella kalvolla. Käytin softboxia päävalona ja se oli kameran vieressä oikealla.

Hiusvalo

Nikon D1700 F 9.0 ISO 100 1/60

Kuvaussuunnitelman mukainen valaistus. Takavasemmalla spottivalo hunajakennolla. Käytin isompaa softboxia päävalona ja täytevalona pienempää.

Sommittelu

Nikon D1700 F 4.0 ISO 200 1/1000
Nikon D 1700 F 4.0 ISO 200 1/800
Nikon D1700 F 8.0 ISO 200 1/160
Nikon D1700 F 9.0 ISO 200 1/40

Itsearviointi

Pidin tästä kurssista paljon, koska en tiennyt valokuvauksesta ja kuvien muokkauksesta yhtään mitään. Oli siistiä päästä kuvaamaan ulos, jossa sai sitten käyttää omaa luovuuttaan kuvaamisessa. Studiossa kuvaamisestakaan en tiennyt yhtään mitään, mutta nyt osaan valaisun ja studiokuvaamisen perusteet.

Kameran asetukset oli mulle ihan hepreaa ja jouduin harjoittelemaan ja opiskelemaan niitä monta tuntia. Luokassa mulle yritettiin selittää niitä kädestä pitäen, mutta mikään ei jäänyt päähän. Nyt kuitenkin myös asetukset ovat jotenkin hallinnassa.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.