Loading

DRÁŽĎANY - SEVERSKÁ FLORENCIE NA LABI VYDEJTE SE DO SASKÉ METROPOLE NA LABI OBDIVOVAT JEJÍ PAMÁTKY...

1.DEN

Během dopoledne přijedeme do Drážďan - hlavního města Saska, které jsou pro svou krásu nazývány „Florencií na Labi“. Při procházce historickým centrem uvidíme nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, Brühlovy terasy na nábřeží Labe, Fürstenzug - raritní venkovní obraz složený z kousků míšeňského porcelánu, Novou radnici se 100m vysokou věží, slavnou státní operu Semperoper, Rezidenční zámek s klenotnicí Grüne Gewelbe či Zwinger, kde můžete navštívit slavnou obrazárnu starých mistrů a expozici porcelánu.

Individuální volno lze využít k nákupům na proslulé Prager Strasse s množstvím nejrůznějších obchodů nebo k posezení v některé kavárně při dobré kávě a slavné „drážďanské štole“. Přejezd na ubytování.

2.den

Po snídani přejedeme do kolébky výroby porcelánu v Evropě - Míšně. Navštívíme zde manufakturu s ukázkami výroby a muzeum míšeňského porcelánu, kde uvidíme sbírky, které tato porcelánka nashromáždila za 300 let své existence. Prohlédneme si také historické centrum města s majestátním hradem Albrechtsburg a vyhlídkou na údolí Labe a okolní vinice.

Závěr výletu patří zastávce u vodního barokního zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. My vystoupáme po schodišti, kudy Popelka kráčela na ples a kde následně ztratila střevíček. Krásně upravený park a okolní vodní plocha lákají k procházce. Poté odjezd do ČR.

Created By
Ján Husár
Appreciate