Ради Николова на гости Календар на ПРЕДСТОЯЩИ и минали СЪБИТИЯ

предстоящи събития

24.04.2017 14-16.00 ч. Среща с ученици от 71-о СУ "Пейо Яворов", гр. София

21.04.2017 14.00 - 16.00 ч. Среща с ученици в Общинска библиотека "Паисий Хилендарски" - гр. Самоков

07.04.2017 14.00 ч. - 16.00 ч. Среща с ученици от 2-ри клас от ОУ "Йордан Йовков" Варна

29.03.2017 18.00 ч. Представяне на Учителски помагала по книгата "Моите красиви рога" - Читалище.то, София, ул. Лавеле №11/Лом №1

Ако искате да дойда и до вашето училище, град или библиотека, това е страхотно, защото аз също искам да дойда! Пишете ми или ми се обадете, за да планираме събитието заедно по най-добрия начин.

минали събития

21.03.2017 16.00 ч. на гости на ученици от 3-ти клас от 16 ОУ Райко Жинзифов, София

20.03.2017 12.30 ч. на гости на ученици от 2-ри клас от 56-о СУ Люлин, София

15.03.2017 12.30 ч. на гости на ученици от 3-ти клас от 56-о СУ Люлин, София

14.03.2017 08.00 ч. - 16.00 ч. лектор семинар„Ефективен маркетинг за издатели: Как успешно да представяме и продаваме своите книги“

01.03.2017 13.30 - 15.00 ч. на гости на ученици от 3-ти клас от 119-о училище, София

Created By
Радостина Николова
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.