Kynning eLÍSABET tORP

Origami hundur

Þú byrjar með ferhyrnt blað og brýtur hornin saman svo það myndi þríhyrning. Síðan myndaru eyrun með því að taka jafnstóru hornin og beygja þau niður.
Þá eru eyrun komin. Nú brýtur þú síðasta hornið upp og formið er myndað. Síðan skreytiru að vild.

PORTRAIT MYNDIR

Hér fyrir neðan eru myndir úr ljósmyndarverkefninu. Ég vann við þær í Adobe lightroom.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.