Loading

OGRÓD MOŻLIWOŚCI Szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich

"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało."

- Janusz Korczak

Realizatorem projektu jest Inspiration Point S.A. - właściciel Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich oraz Fundacja Stajnia będąca partnerem projektu, która swoimi działaniami wspiera rewitalizację społeczną tego wyjątkowego miejsca.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.

CELE PROJEKTU

I. BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Program Aktywności Lokalnej

II. BUDOWANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO Program Aktywności Społeczno -Zatrudnieniowej

DLA KOGO JEST TEN PROJEKT?

Działanie zakłada objęcie programem aktywnej integracji grupy 45 osób w wieku od 18 lat. Na grupę docelową składają się:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również ich otoczenie,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
 • inne osoby kwalifikowalne w poddziałaniu 9.1.1.

Dodatkowym warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie uczestników na obszarach objętych lokalnym programem rewitalizacji.

KOGO ZATEM POSZUKUJEMY?

Poszukujemy osób, które:

 • wracają na rynek pracy, bądź szukają nowych możliwości zawodowych
 • chciałyby mieć wpływ na rozwój swojego miasta
 • chciałyby rozwijać swoje kompetencje osobiste (poprzez warsztaty i konsultacje indywidualne), społeczne (organizując inicjatywy) i zawodowe (poprzez szkolenia oraz staże),

Przykładowe zawody:

 • kelnerzy,
 • pomoce kuchenne,
 • sprzątaczki,
 • ślusarze,
 • stolarze,
 • magazynierzy,
 • sprzedawcy,
 • przedstawiciele handlowi.

A także osoby, które chcą angażować się w rozwój miasta Siemianowice Śląśkie oraz Kompleksu Pałacowo-Parkowego.

CO OFERUJEMY?

 1. Rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych przy wsparciu ekspertów
 2. 3-4 miesięczne staże oraz możliwość zatrudnienia na terenie miast: Siemianowice Śląskie, Katowice i Chorzów
 3. Możliwość odbycia stażu w wybranej przez uczestnika firmie
 4. Możliwość wdrażania własnych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej Siemianowic Śląskich
 5. Możliwość tworzenia niezwykłego miejsca

NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

 • Trening umiejętności zawodowych przygotowujący osoby do powrotu lub/i wejścia na rynek pracy - Marzec/Kwiecień 2021
 • Trening umiejętności społecznych mający na celu efektywne radzenie sobie w relacjach z innymi - Maj/Czerwiec 2021
 • Doradztwo zawodowe - tworzenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego
 • Konsultacje psychologiczne/coachingowe

JAKIE INICJATYWY JUŻ PRZEPROWADZILIŚMY?

PAŁACOWY POKAZ MODY

18 września 2019 roku uczestniczki projektu OGRÓD MOŻLIWOŚCI przeszły same siebie przechodząc od kreacji do organizacji przepięknej inicjatywy PAŁACOWEGO POKAZU MODY. Głównym założeniem wydarzenia było zaproszenie siemianowickich kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej do włączenia się w życie swojego miasta, umożliwiając im tym samym wymianę myśli, emocji oraz... ubrań, które po wydarzeniu mogły zabrać ze sobą do domów.

Ogród Możliwości 2019. Foto Bartosz Dworski

PAŁACOWE URODZINY

Ogród Możliwości 2019. Foto Bartosz Dworski

tel: 797 418 922

www.fundacjastajnia.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Credits:

Created with images by Markus Spiske - "untitled image" • Vince Fleming - "untitled image" • Malcolm Lightbody - "Blacksmith is an artist making pieces of ironwork" • Ashwini Chaudhary - "Room cleaning items in hallway" • Christian Bowen - "untitled image" • Tyler Nix - "untitled image" • Mikaela Wiedenhoff - "🌱💚"