Zonne energie Mika wijlens

Wat is zonne energie ? Dit is waar energie word opgewekt word door de zon denk aan Zonnepanelen , opwarming van water enz. Door de zonne energie word de wereld veel schoner en daarom komen er steeds meer uitvindingen .

In EUis veel met zonnepanelen die met licht energie opwekken . Doordat mensen dat hebben kan ze de helft van hun energie weg omdat dat de zonnepanelen dat allemaal opkunnen wekken . Het jammere is dat ze met 10 jaar iemands geld terug verdient hebben maar ze werken ongv. Maar 12 jaar. De nadelen van zonnepanelen . Ze zijn heel duur . En als je onder een boom staat levert het veel minder op .

l

De glazen bol maakt het licht nog sterken dus meer energie. Door deze glazen word het lich veel sterker ook al is het bewolkt het licht wat er dan door komt word stukke sterken en dan word het op een zonnepaneel geschenen . Het nadeel is hier van ze zijn ontzettend duur .rond de 10.000 euro . Door de glazen bol word de straling sterker

Zonen energie amerika

Hier richten ze allemaal spiegels op een punt met zonne panelen. In Amerika hebben ze unieke manier gevonden om energie opwekken . Door het warme weer en scherpe zonlicht word het op de spiegels geschenen en dan op het midden geschenen met zonnepanelen. Nadeel is dat ze een heel computer installatie moeten hebben die oplet waar de zon staat en daar word de spiegels opgeschenen

Met zonne panelen kan je halfe dag stroom van krijgen

Er komen nu ook auto's op zonne energie deze zijn voor zien van zonnepanelen op het dak bij de lucht roosters voor aan de auto zitten kleine molens waar de wind word opgevangen . Door de wind gaat het molentje draaien en word de energie opgewekt

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.