Kiwanis Divisie 7 18 januari 2017

Agenda Divisie vergadering 18 januari 2017

  • Inloop 19.30 uur - Aanvang 20.00 uur
  • Welkom door Wim le Clercq, Luitenant Gouverneur
  • 'Succesvol leidinggeven aan vrijwilligers' interactieve workshop door Lindy Ward, adviseur trainer.
  • Tuning in, Playing on door Martien van der Meer, Gouverneur
  • Update KIEF 14-01 door Sjoerd Timmermans, President KIEF
  • 400 jaar Gennep
  • De 3 B's: Borrel, Ballen en Babbels
  • Afsluiting 22.30 uur

Locatie

Raadszaal Oude Historische Gemeentehuis Gennep, Markt 1, 6591 BZ Gennep

'Het wordt vast weer een prachtige bijeenkomst.' Wim le Clercq, LG Divisie 7

Kids need Kiwanis

Created By
Lindy Ward BrightDynamics
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.