Loading

Dining in a herbal food exhibition house, in Prachinburi. บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ปราจีนบุรี

บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง สำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารสุขภาพจากสมุนไพร
The house of herbal story. I do hope I translate it correctly. It is the place for the people who like eating healthy food specially cook with herb.
มองจากภายนอกเห็นบ้านเล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากครับ
Looking in from the street you will see a small house under very big trees, A welcoming sight.
ในสวนจะมีป้ายเล็กๆ อธิบาย ถึงชนิดของพืชที่ปลูกอยู่ในทุกๆมุมของบ้าน
In every corner there's a small description about the plants they grow in the garden
สนามโดยรอบบริเวณบ้าน ถูกตกแต่งไว้อย่างดี มีมุมให้นั่งพักอยู่เป็นระยะ
In the garden and around the house are well decorated. There are areas that you can sit privately and quietly by yourself.
ของประดับสวนจากในอดีต
Decorative objects from the past.
ด้านหลังมีบ้านระเบียงไม้ติดแม่น้ำให้นั่งเล่นครับ
There is a wooden balcony with wooden furniture at the back of the house near the water edge.
สถานที่นี้อยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับ
This place is next to the shrine of the city God.
บนระเบียงติดริมน้ำด้านหลังของร้าน มีต้นไม้ใหญ่รูปร่างคล้ายร่ม บรรยากาศร่มรื่นครับ
There is a big tree shaped like an umbrella in the middle of the balcony next to the river edge.
มุมนี้ในรูปด้านล่าง สำหรับผมแล้วทำให้กาแฟมีรสชาติอร่อยมากครับ
This Connor in the picture down below for me make the taste of coffee very enjoyable.
ด้านในของตัวบ้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้ดูมีบรรยากาศน่านั่ง อ่านหนังสือกับเครื่องดื่มสักแก้วครับ
Inside interior is decorated with wooden furniture, perfect place for refreshment and books reading.
มีรองเท้าให้เปลี่ยนครับเนื่องจากด้านในตัวบ้านในเป็นพื้นไม้ หลังจากมีคนมาเยี่ยมเยอะ รองเท้าที่ให้ใช้ก็อยู่สภาพเป็นอย่างที่เห็นคือไม่เรียงเป็นระเบียบ เหมือนแรกเข้า
Before we get inside they provide us with the sandals that are more gentle to the wood floor for us. Good idea because we don't want to damage The wooden Floor, do we !
ห้องจัดแสดงอยู่ถัดจากห้องรับรองด้านหน้า
Next to the reception room is the exhibition room.
ห้องอาหารติดแอร์ อยู่ระหว่างห้องจัดแสดง และระเบียงไม้หลังบ้าน
The air conditioning dining room is in between the exhibition room and the wooden balcony on the back.
หากอยากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ขณะรับประทานอาหาร ก็สามารถนั่งที่ระเบียงด้านนอกได้เช่นเดียวกันครับ บรรยากาศไม่ร้อนนัก เพราะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ทั่วไป
If you want to be surrounded by nature while you are dining, just sit outside there's a lot of big tree to shade you from the hot sun.
การนำเสนอของอาหารและเครื่องดื่มชนะเลิศเลยครับ
The presentation of the food and drinks is excellent.
เครื่องดื่มที่เห็นในรูปด้านบนชื่อ สามทหารเสือกับโซดา ถ้าผมจำไม่ผิด
The drink in the above picture is call "Three soldiers and soda."
คุณต้องผสมเองและผลลัพธ์ออกมาได้อย่างที่เห็นครับ
You mix it yourself And here it is.
สีของของเส้นก๋วยเตี๋ยวชามนี้ได้มาจากสีของดอกอัญชัญครับ
The purple coloring of this rice noodle derive from Pea flowers.
Created By
Veera Srimanonprinya
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.