Inspiratie Van de natuUr

Overal

De natuur is overal omdat de natuur alles is, alle voorwerpen zijn natuur.

Als je de natuur respecteerd zal dat voor altijd goed zijn

Omdat mensen de kracht bezitten om alles aan te passen naar hun eigen wil word de natuur niet meer gerespecteerd!

Als we zo door gaan redden we 2050

NIET

De natuur is prachtig

En omdat we dat zo moeten en willen houden moeten we er beter mee omgaan.

Op straat liggen overal blikjes en andere plastic metale rotzooi!

En met TRUMP word het niet beter...

Created By
Thekingoflorda Foto's
Appreciate

Credits:

Photo's: Thekingoflorda Met behulp van: Gamemobiletester

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.