Loading

Termal Mest Çorap Su Geçirmez Mest Çorap Mest Çorap İle Üşümeden Abdest Alabilirsiniz. Dağcılık, balıkçılık ya da abdest alırken giyebileceğiniz bu mucizevi ürün, bir çok alan da kullanılabilmektedir.

Özel bir kumaştan elde edilen Mest çorap www.mestcoraptr.com , Türkiye’de üretilmektedir. Bir çok alan da kullanılabilen Mest çorap, özellikle abdest alırken zorlanan kişiler için oldukça ideal bir ürün olarak göze çarpmaktadır. Her geçen gün daha fazla rağbet gören Termal mest çorap, ülkemiz de bir çok kişi tarafından memnuniyetle kullanılmaktadır. Abdest alırken kolaylık sağlayan bu ürün, farklı faaliyetler için de kullanılabilmektedir. Türkiye Diyanet işleri başkanlığı tarafından fetvası verilen Mest çorap, özellikle soğuk havalar da ayağı sıcak tutmak ta olup abdest alırken de kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda su geçirmez özelliği bulunan Termal Mest çorap, bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Oldukça kullanışlı olan termal mest çoraplar, özel olarak neopren kumaştan elde edilmektedir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.