David a Jitka svatební foto 2016

Domácí příprava, tokové TO na doma...
Sice krátká cesta pro svatební hosty, ale strat dlouhé štreky pro Davida a Jitku.
Tak všichni komplet a jde se na to...
Seznamte se, novomanželé Hylasovi.
Ale kdepak, to není konec...
Díky všem!
Bašta ve znamení "nejíme mrtvoly" a prima večer.
Závěrečné defilé, tzv. každý s každým ;o)
Závěr patřil už jen zdravému jádru.
Díky moc!!! ...a zase někdy ;o)
Created By
Josef Vokner
Appreciate
Hylas' wedding 2016

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.