Loading

Huai To Waterfall น้ำตกห้วยโต้ จังหวัดกระบี่

น้ำตกห้วยโต้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกระบี่เท่าไหร่ ไปในเส้นทางเดียวกันกับท่าปอมคลองสองน้ำซึ่งผมได้เขียนใว้ในบทความก่อนหน้านี้ครับ ไปเที่ยวในวันเดียวกันได้ง่ายเลยครับ
Haui To waterfall isn't so far away from Krabi City Center, it on the same route as the one that take you to Tha Pom Klong Song Nam. Which I wrote about in my previous article, You can include this two places on the same one day tour quite easily.
สะพานและทางเดินสร้างไว้อย่างดีครับ
Well constructed bridges and walkways.
จากทางเข้า มีสะพานข้ามห้วยที่มาจากน้ำตกไปเชื่อมกับทางเดินทางด้านขวา เราสามารถมองเห็นน้ำตกห้วยโต้จากจากจุดนี้เลยครับ ทางเดินดีตลอดจนถึงตัวน้ำตกครับ
Not far away from the entrance to the waterfall there a bridge that cut through the stream, falling down from the waterfall which you can see from the bridge itself. And it lead you to a walk way on the right hand side up to the first level of Haui To Waterfall.
ระหว่างทางเดินขึ้นซึ่งไม่ไกลน้ำตกนักมีทางน้ำไหลระหว่างโขดหินให้ถ่ายรุปสวยๆเป็นที่ระลึก หลายมุมเลยครับ
Along the way up, it is not so steep and there are many point of views where you can make a stop to take picture of streams running through rocks.
ลำธารไหลลงมาจากน้ำตกครับ
Running stream down from the waterfall
มุมมองแรกของน้ำตก
There, the first glance of the fall!
ในช่วงเวลาที่ผมไปยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะ ตอนนี้ได้บทเรียนแล้วล่ะครับ ถ้าจะไปถ่ายรูปน้ำตก ให้ฝนทิ้งช่วงสักวันสองวันแล้วค่อยไป น้ำจะได้ใสไม่ขุ่น ช่วงน้ำเยอะไหลแรงจะชะเอาดินทรายลงมาด้วย แต่ใครจะรอได้ กระบี่กับกรุงเทพฯ เส้นทางสู่สวรรค์มันยาวไกลครับ
During the time I was in Krabi there is some rain during the day, now I know that I should not go taking photographs on rainy day. I should wait for a few day after it rain, lots of water and strong current would bring with it, earth and sand that make the water brownish. But once I was there I could not wait because it's a long way to heaven from Bangkok to Krabi.
ผมไม่ใช่นักเขียนี่ดีนัก และก็ไม่ใช่ช่างภาพที่เก่ง ดังนั้นผมคิดว่าให้ภาพถ่ายเป็นตัวนำท่านผู้อ่าน ได้ชื่นชนความสวยงามจากธรรมชาติ ที่ผ่านเข้ามาในสายตาของผมเอง และถ่ายทอดผ่านเลนซ์กล้องมาสู่สายตาของท่านเองจะดีกว่าคำบรรยายใดๆครับ และหวังว่ามนุษย์และธรรมชาติจะอยู่คู่กันด้วยดีตลอดไปครับ
I am not a top class photographer nor a good writer, so I think I better let the beauty before my eyes that translate through my camera and lenses speak for itself and I do hope that humanity and nature stay together well to the end of time.
น้ำตกดูจะมีหลายชั้นซ้อนกันครับ
The waterfall seem to have many levels.
ที่อุทยานน้ำตกห้วยโต้แห่งนี้ มีที่พัก ให้เช่านอนในราคาไม่แพง ท่ามกลางธรามชาติ ที่ถูกรักษาไว้อย่างดี จากเจ้าหน้าที่ของอุทยาน ตอนที่ผมเดินถ่ายรูปอยู่ไม่เจอขยะให้รำคาญใจ แม้กระทั่งใบไม้ที่หล่นลงมาบนพื้นยังมีคนตามเก็บ น่าชมเชยมากครับ
This place is clean and well look after, I am only on a short visit. I did not see any rubbish lying around but I did see the keepers of the place picking up falling leaves and sweeping up the area. There are also bungalows for rent with reasonable prices. Enjoy.
Old style bungalow
Newly build bungalow
Created By
Veera Srimanonprinya
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.