IF SKADE FRIIDROTTSFÖRENING, GÄVLE

IF SKADE är en förening som drivs helt ideellt. Vår målsättning är att ta emot alla barn och ungdomar som vill träna friidrott.

Gemensamhet, fokus, vilja. Skades tjejer får en genomgång av grenledare!

Biträdande starter kontrollerar tävlande inför ett av 60 meters heaten.

Tävlande laddar hårt i längdgropen, medan mätare, plankansvarig och sekreterare & krattare vänter på sin insats.

Ivrigt påhejande tidtagninskontrollant håller koll på startnummer och varvräkning.

Vad är problemet?

Vi funktionärer! - Ingen enhetlig klädsel alls!

Så, här kommer en önskan! - Kan Ni sponsra oss med en schysst "Funkis väst" med Er och Vår logga på!

Motprestation?

Vi bjuder på Exponering! - Funkis västarna syns på Gästrikecuperna, Minicuperna, IF Skade Spelen och på ungdomarna & ledare när det är löpträningar runt om i Gävle.

Den 14 Maj kör vi årets IF SKADE spelen med ca 200 startande ungdomar. Förhoppningsvis samma fina väder som förra året. Det vore grymt najs om vi kunde se lite mer enhetliga ut då...

Vill du hjälpa? - Ta kontakt med Magnus Nilsson, ordförande i IF SKADE

Created By
magnus nilsson
Appreciate

Credits:

Photos by Magnus Nilsson - CC - BY

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.