Koor zeur niet! Design proces - Koor zeur niet! - Valerie pasker

Als eerst ben ik naar de site van het koor gegaan. Ik ben een beetje gaan kijken wat voorn style de site heeft en wie ze zijn. Het valt me op dat de kleuren naar de rode/paarse kant nijgen. Dit is misschien wel heel leuk om ook in het logo terug te laten komen.

Ik las op de site van het koor dat het koor is opgericht door John ter Weyden. John werd geïnspireerd door de componist Harry Bannink. Toen ben ik gaan goochelen naar de naam Harry Bannink om te kijken hoe hij eruit zag en of er misschien wat leuke dingetjes over hem te vinden is. Ik heb niet iets leuks kunnen vinden dus ben ik daarna naar Annie Mg Schmidt gaan goochelen omdat hij veel met haar heeft samengewerkt en erg leuke/schattige tekeningetjes maakt.

Ook ben ik gaan kijken op pinterest naar leuke illustraties van Annie Mg Schmidt. Ik klikte op een schattig plaatje en kwam daardoor uit bij de naam fiep Westendorp. Op deze naam ging ik verder zoeken en zo kwam ik bij wat leuke illustraties wat eventueel leuk kan zijn voor het logo van de site “Zeur niet!”

Ook ben ik opzoek gegaan naar wat mooie lettertypes die eventueel goed bij het logo en bij de site passen. Ik ben op een hele handige site genaamd: Dafont.com veel interessante lettertypes tegengekomen. Ik ben voor deze lettertypes gegaan omdat dit me erg deed denken aan de jip en janneke letters en het geeft een mooie rustige uitstraling.

Daarna ben ik gaan zoeken naar een mooi kleurenschema. Ik heb gekozen voor de paarse/rode tinten. Ik heb deze kleuren gekozen omdat deze mooi terug komen in de site.

Toen ik klaar was met mijn vooronderzoek ben ik logo's gaan schetsen. Tijdens het schetsen hielt ik google bij de hand voor wat inspiratie.

Tot slot ben ik het uiteindelijke logo gaan maken in Adobe Illustrator. Ik ben voor dit logo gegaan omdat ik mijn andere schetsen toch net iets te kinderlijk vond voor de site. Er zitten oude mensen in het koor dus daarom vond ik dit logo het best erbij passen.

Eerste schets

Tweede schets

Derde schets & definitieve logo

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.