Stormeer 43

Riant herenhuis (195m²/700m³) zoekt nieuwe bewoners
4 woonlagen – 7 kamers – 3 toiletten – 2 badkamers

Een riant herenhuis op een heerlijke plek in Waterrijk. Deze nieuwste én populaire wijk van Woerden - dé woonlocatie in het groene hart - ligt aan een natuur- en recreatieplas: hardlopen, wandelen (met de hond), volop zwemwater en in de zomer zelfs je eigen strand.

Woonlaag 1

Woonlaag 2

Woonkamer

Woonlaag 3

Woonlaag 4

tekst
Created By
Elke Smit
Appreciate

Credits:

© Elke Smit Fotografie

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.