Loading

@Curio effent Nieuwsbrief voor ouders jaargang 4- oktober/november 2020

Corona blijft ons bezig houden

De gevreesde tweede corona-golf gaat door het land en houdt de media dagelijks bezig. We hebben op Curio effent gelukkig nog weinig positief geteste leerlingen hoeven melden (tot nu toe 3) en alle docenten, die door de teststraat gingen, hebben een negatieve uitslag gekregen. We hopen dat zo te kunnen houden en daarmee de school voor alle leerlingen open te kunnen laten blijven.

Onderwijs geven onder de huidige omstandigheden is lastig. We zijn als school graag in verbinding met elkaar, met ouders maar vooral ook met de leerlingen en dat is nu best ingewikkeld. We zijn daarom blij dat onze docenten met hun eigen zorgen en angsten over het virus, toch elke dag weer klaar staan om uw kind onderwijs te geven. Dat verdient een enorme pluim!

Er gaat veel goed, gelukkig:

 • leerlingen die thuis zitten omdat (nog)onduidelijk is of ze corona hebben, volgen de les via Teams;
 • de weekplanner wordt goed gebruikt;
 • leerlingen houden zich over het algemeen netjes aan de anderhalve meter afstand.

Maar daar waar mensen samen zijn, gaan ook wel dingen mis. Als docenten zich vergissen m.b.t. de afspraken, dan horen wij dat graag en zoeken samen naar een oplossing.

Andersom willen we uw medewerking vragen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen, uw kinderen zich ook aan alle afspraken houden.

Samen werken we aan een veilige school.
Het mondkapje

Voor de herfstvakantie hebben we gezien dat een "dringend advies" voor onze leerlingen een lastig begrip is. Op de eerste dag zagen we zo'n 30 procent van de leerlingen er een dragen, dat liep echter vrij snel terug tot nauwelijks nog leerlingen met een mondkapje op.

Uit gesprekken met leerlingen en ouders blijkt dat de veel leerlingen het kapje eigenlijk graag willen dragen, omdat ze zich daarbij veiliger voelen, en toch doen ze het niet. Meestal met als reden: "omdat niemand het doet".

Redenen om het wel te doen zijn niet zo moeilijk te bedenken: het is een kleine moeite om ervoor te zorgen dat de mensen om je heen (of dat nou je docent, je oma of je vader is) wat minder risico op besmetting lopen.

Daarom stoppen we met het "dringend advies" en spreken we af dat we na de vakantie, zoals ook het kabinet heeft aangekondigd, verplicht allemaal een mondkapje dragen als we niet op een stoel/bank zitten. Dat wil zeggen: als leerlingen zich verplaatsen in het gebouw, dan zetten ze het kapje op. Zitten ze rustig te werken of te eten, dan hoeft het niet. Op het schoolplein hoeft het ook niet.

Docenten kunnen in bepaalde situaties, waarin de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden (bijv. om vragen te beantwoorden bij een practicum), leerlingen vragen het kapje ook in de les op te zetten.

Desinfectie

We zien dat leerlingen sinds de zomer minder nauwkeurig zijn in het desinfecteren van de handen. Bij elke ingang staat een desinfectiepaal, speciaal voor dit doel. Maar ook in elk lokaal staat een fles "handsanitizer", waar leerlingen gebruik van mogen maken. Zeker bij vakken waar leerlingen samen met materialen moeten werken (beeldende vorming, verzorging, techniek, nask) moeten leerlingen hun handen ontsmetten voordat zij aan de slag gaan.

Vervanging en surveillance

Mede door corona hebben we veel lesuitval gehad de afgelopen maanden. Gelukkig hebben we daarover goed nieuws!

Niet alleen hebben we alle problemen bij Nederlands op kunnen lossen en worden nu alle lessen weer gegeven, ook kunnen we met de nieuwe invalpool het probleem van het wegvallen van VakQ (Men. Peeters is helaas nog lange tijd afwezig) en de surveillance bij lessen die via het scherm gegeven worden voor een groot deel opvangen. Dat betekent minder lesuitval en effectiever gebruik van de tijd op school. Met een surveillant in de klas, wordt er serieuzer aan schooltaken gewerkt, dan in de aula 😉.

Lesuitval klas 3 en 4

Ook al hebben we meer mogelijkheden voor opvang en zijn de ergste problemen opgelost, lesuitval is nooit te voorkomen en in deze ingewikkelde tijd al helemaal niet. Omdat klas 3 en 4 vaak les hebben in wisselende groepen (clusters), hebben zij soms 100 minuten of langer geen les. In dat geval mogen ze ervoor kiezen naar huis te gaan. Doordat dit nu vaker voorkomt, is het voor ons lastig te overzien welke leerlingen op school zijn en welke niet. En dat is weer van belang als er bijv. brand uitbreekt.

Alleen van het schoolterrein af, als daarvoor toestemming is!

Daarom moeten leerlingen voortaan, als ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken, een briefje ophalen bij de administratie. Zonder briefje mogen leerlingen het schoolterrein onder schooltijd niet verlaten (uitzondering: gymlessen) .

En dan nog dit: het is nadrukkelijk de bedoeling dat leerlingen tijdens zo'n lange onderbreking naar huis gaan. In de wijk wordt veel overlast ervaren van onze leerlingen en dat willen we natuurlijk niet!

Ook hebben we samen met de gemeente en winkeliers op Arkendonk afspraken gemaakt om overlast van leerlingen op het winkelcentrum te beperken.

Het wordt kouder!

Het is herfst en dat betekent dat het vaker koud en nat zal worden. Wat betekent dat op school?

In de lokalen staan tot nu toe de ramen en deuren meestal open en ons ventilatiesysteem staat op de hoogste stand, omdat goede ventilatie belangrijk is.

Onlangs is een uitgebreid onderzoek naar ons ventilatiesysteem gedaan en gelukkig voldoet het ruimschoots aan alle normen. Dat betekent dat niet meer altijd alle ramen en deuren open hoeven te staan. Een docent kan er dus voor kiezen minder ramen open te zetten, de deuren dicht te doen (vermindert ook ongewenst meeluisteren met wat er in een andere klas gebeurt) of alleen bij het leswisselen en tijdens pauzes de ramen en deuren open te zetten. Dat laatste doen we in ieder geval!

Het slechtere weer heeft ook gevolgen voor de kleine pauze.

Omdat alle leerlingen tegelijkertijd pauze hebben, is het dan erg druk in de aula, lounge en hal; dat is juist een situatie, die we liever niet hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen tijdens de kleine pauze naar buiten gaan. Maar met slechter weer is dat natuurlijk niet zo prettig.

Wanneer mogen leerlingen dan binnen blijven? Dat was tot nu toe niet altijd duidelijk. Daarom hebben we de volgende afspraken:

 • de conciërges bepalen aan de hand van de situatie of leerlingen naar buiten moeten of niet (te koud of te nat).
 • op vaste plekken is duidelijk te zien welke afspraak voor de dag geldt, aan de hand van deze borden (zie hiernaast en hieronder):
 • als leerlingen ervoor kiezen binnen te blijven tijdens de kleine pauze dragen ze natuurlijk wel een mondkapje, tenzij ze rustig op een stoel zitten.
 • om het docenten makkelijk te maken door de school te lopen, zijn er duidelijke vakken op de vloer gemaakt waar leerlingen niet mogen blijven staan, zodat de anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, belt u normaal gesproken tussen half 8 en kwart over acht met onze administratie. Tijdens griepgolven en nu met corona zorgt dat ervoor dat we 's morgens minder goed bereikbaar zijn. Vanaf 1 november gaan we daarom gebruik maken van Magister om uw kind ziek te melden. Meer informatie hierover ontvangt u volgende week.

Wist u dat..

 • ... de groep leerlingen uit klas 4, die Engels op havo-niveau wil gaan afronden, het eerste schoolexamen op het MFC er al op heeft zitten?
 • ... we vanwege corona de voorlichting voor ouders van groep 8 anders gaan aanpakken? Lees er meer over op onze website!
 • ... leerlingen van groep 8 een avond kunnen komen "proeven en beleven" hoe het er op onze school aan toe gaat? Aanmelden kan binnenkort via de website.
 • ... mevr. Schipper en mevr. Luijken zulke leuke mondkapjes maken, dat inmiddels een groot deel van het team één van hun mooie ontwerpen draagt?
 • ... klas 2 bij nask via een escape room werd voorbereid op het eerste proefwerk?
 • ... we ook dit schooljaar feedback geven op de leerprestaties en werkhouding van uw kind via leerlingbespreking.nl? De eerste ronde komt er al snel aan! Uw kind kan vervolgens samen met de docenten, mentor of coach een plan opstellen om het nog beter te gaan doen. Dat plan is dan weer het uitgangspunt van de gesprekken op de contactavonden.
 • ... lokaal 004 deze herfstvakantie een make-over krijgt?
Mevrouw Janus stopt ermee!

Ruim veertig jaar onderwijservaring en bijna zes jaar in de directie van onze school, maar het zit erop!

Op 1 november gaat mevr. Janus onze school verlaten om te kunnen gaan genieten van haar pensioen. Op donderdagmiddag 29 oktober nemen wij (corona-proef natuurlijk!) met het team afscheid van haar.

We bedanken haar dan natuurlijk ook voor haar enorme inzet voor de school!

Agenda

Vanwege de onduidelijkheid over het verloop van het schooljaar hebben wij niet (zoals u van ons gewend was) alle activiteiten, projecten en toetsweken in de schoolgids opgenomen. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

2 november t/m 6 november: SE4-1 klas 4*

3, 5, 17, 19 november: voorlichtingsavonden ouders groep 8 leerlingen (inschrijven via website)

9, 10, 25, 26 november: Kom Proeven en Beleven (voor leerlingen groep 8, zie website)

12 november: Dag van de Franse Taal

16 november: SOK-dag klas 3 (sportoriëntatie)*

week van 23 november: leerlingbespreking.nl wordt gedeeld met leerlingen.

24 november: cijferbesprekingen klas 1 t/m 3, leerlingen lesvrij.

26 november: herkansing SE 4-1 klas 4*

3 en 7 december: contactavonden (drie-gesprekken, a.d.h.v. leerlingbespreking.nl)

Mogelijk moeten we hierin vanwege corona aanpassingen doen. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Activiteiten met een * hebben mogelijk gevolgen voor het rooster.

.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december, tenzij daar eerder aanleiding voor is.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Nathan Dumlao - "untitled image" • engin akyurt - "Girl with mask to protect her from Coronavirus" • Sandie Clarke - "untitled image" • Taylor Wilcox - "Fifth graders in their classroom at school" • Estée Janssens - "untitled image" • Pedro Gandra - "Eiffel Tower blue skies" • Chang Duong - "untitled image"