Loading

Morten Kr. Bragdø er fjerdegenerasjons gartner, anleggsgartnermester, foredragsholder og forfatter av 'Hageboka - enklere blir det ikke'.

Vi i godvår.no kjenner Morten Bragdø godt, og er stolt over å ha han som rådgiver til våre kunder.

Han er tildels autodidakt, da utdannelse ikke dekket det han har forsket og arbeidet med i de siste tredve årene. Han har lært mye av uttallige fysiologibøker om planter og livet i jorden. Han har erfaring helt tilbake på sekstitallet, og han har arbeidet hos de beste planteskolene i Danmark og Holland. Naturen er likevel læremester nummer en.

Ved å studere og forske på mikroorganismer gjennom mikroskop og produksjon av planter, har han fått innblikk i hvordan planter egentlig lever. Han så hvor enkelt det kan være - om bare vi la forholdene naturlig til rette.

Slik kan det også være i hagen. Enkelt.

Det er levende jord som gir meg kunnskapen jeg trenger.

Nye ideer og skisse med løsninger i private hager, er det som opptar det meste av tiden hans. Det skal kunnskap til for å velge de rette plantene til en plass i hagen. Det er en kunst å se utallige muligheter, der andre ikke ser dem. Han ser hva som skal til av planter og innredninger for at du skal trives i en frodig hage. Til det kreves det erfaring og estetisk sans.

Gjennom et liv med planter, egen skogsdrift og kjennskap til økologiske prosesser, har han utviklet et godt øye med tanke på plantehelse og trærs alder. Derfor er han også en av de mest benyttede fagpersoner innen taksering og skaderapporter i forbindelse med ulovlig hugst og skadeverk på vegetasjon.

Det er blitt mange foredrag, kåserier og undervisning underveis. Han samler lett godt over hundre tilhørere med sine plantebiologiske krumspring og overraskende plantevalg og hagebruksteknikker. Som du med stor sannsynlighet verken har hørt eller lest om før. Han er kjent fra utallige artikler i landets aviser, og faste opptredener både i NRK og TV2.

Grunnet hans innsikt i planters levemåter, er det naturlig for andre faggrupper å benytte seg av hans konsulenttjenester og oppfølgingsarbeid. Det er mange byggeplasser som krever at vegetasjon blir tatt vare på. Det er også mange hageplaner som behøver mer detaljerte skisser, vedrørende snitt og forklaringer for utførende håndverkere.

Adresse: Bamåsen 2, 4635 Kristiansand, mail: morten@randesundhagesenter.no