Loading

Utvikler fremtidens posttjenester

Hege Skogen (29) har vært både pakkebud og sponsorsjef i sin traineeperiode i Posten. Nå er hun med og utvikler fremtidens posttjenester.

.

Hege startet på Traineeprogrammet i 2017, og var en av fem som kom gjennom nåløyet. Hun ville ha varierte og krevende utfordringer, og ikke minst mulighet til å jobbe både strategisk så vel som kreativt. Det har hun fått som trainee i Posten Norge-konsernet.

– Det har vært en utviklingsreise på alle mulig måter, sier Skogen og fortsetter: – Som trainee er en veldig heldig, og blir virkelig eksponert for bredden i konsernet. En lærer seg å se ting med flere perspektiver, og at det finnes mange ulike måter å tenke og jobbe på internt. Det gir en verdifull forståelse for helheten, sier hun.

Startet som sponsorsjef Da Hege kom til Posten Norge hadde hun en master i «Strategic Marketing Management» fra BI i sekken, men hadde aldri sett for seg at hun skulle hoppe rett inn i stillingen som vikarierende sponsorsjef. – Det var en helt unik sjanse som jeg ikke kunne si nei til. Jeg hadde litt flaks der, det var god timing og et veldig spennende sted å starte.

Siden hun fått bryne seg på en rekke utfordringer. I tillegg til å være sponsorsjef i markedsavdelingen, har hun hatt en todelt hospiteringsperiode i Organisasjon og utvikling i konsernstab HR og HMS. Der jobbet hun først med en intern kartlegging av omdømmedrivere, før hun ble prosjektleder for oppstartsfasen av lederutviklingsprogrammet «Lederløft». I den tredje og siste hospiteringen jobbet hun som forretningsutvikler og prosjektleder i verdikjedeutvikling i divisjon Post.

Pakkebud og mentor Hver hospitering er basert på reelle oppgaver og behov som konsernets ledere melder inn. – Reelle prosjekter og ansvarsområder gjør at vi lærer mye på kort tid. Traineene kan bidra til å løse oppgaver som i noen tilfeller kanskje har blitt underprioritert eller satt på vent, sier hun.

I tillegg til de tre hospiteringsperiodene, bruker traineene en sommer i en operasjonell rolle. Det har gjort at Hege har fått erfaring fra ytterpunktene i konsernet. – Jeg kjørte pakker i Lofoten fire uker i fjor sommer. Det var en anledning til å oppleve et annet sted i Norge og lære om en del av driften vår som er helt i ytterkant av verdikjeden, sier hun.

– Det er et enormt spenn i alt jeg har fått gjøre siden oppstarten, noe jeg er ydmyk og takknemlig over.

Hege Skogen, trainee

TURKOMPIS: Hege elsker å gå i fjellet med hunden Max, så han var selvsagt med på da hun flyttet opp til Lofoten for sommeren. Foto: Tore Oksnes

Hun har også fått mulighetene til å være mentor for konsernsjef Tone Wille mens konsernledelsen tester «omvendt mentoring». De to møtes cirka en gang i måneden og snakker om temaer de begge er opptatte av.

– Det er et enormt spenn i alt jeg har fått gjøre siden oppstarten, noe jeg er ydmyk og takknemlig over. Jeg blir ofte imponert over hvor åpne og generøse folk i dette konsernet er, som tar seg tid til å lære oss nye ting og som tør å gi oss ansvar og krevende oppgaver. Jeg håper jeg kan bruke det jeg har lært gjennom Traineeprogrammet til å være en god ressurs for konsernet videre.

Utvikler pakkerobot Innsikten hun har opparbeidet seg drar hun god nytte av i sin nye, faste rolle, når hun nå fortsetter som forretningsutvikler. Der jobber hun med å utvikle fremtidens posttjenester. – Jeg er blant annet med på å undersøke hvordan ny teknologi kan passe inn i vår verdikjede og anvendes på en lønnsom måte. Ved å være aktivt involvert har vi muligheten til å fungere som en pådriver og tilrettelegger for teknologi- og leverandørmarkedet.

Nå for tiden jobber hun med et prosjekt som ser mulighetene for å ta i bruk en selvkjørende brev- og pakkerobot. Foreløpig er det snakk om en prototype som er under videreutvikling. – Jeg liker å jobbe konseptuelt og utforskende, og jeg har fantastisk dyktige ledere til å veilede meg. Sånn sett er dette drømmejobben, sier hun.

TEKST: MONICA ESTENSEN FOTO: BIRGER MORKEN

Vil du være trainee hos oss?

Opptaket starter til høsten, følg med på nettsiden vår.

Traineeprogrammet:

  • To-åring program som består av tre hospiteringer á 6-8 måneder.
  • Parallelt arrangeres samlinger og kurs.
  • Støtte fra traineekoordinator, hospiteringsleder og egen mentor.
  • Fast ansettelse etter endt to-årig program.

Les mer:

Trainee ble distriktssjef

Om traineeprogrammet

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.