I'will tell you a story. Nongchanok hommala 5804600232

READY 1..2..3.. Go!!

Video ความในใจของหนู มอบให้อาจารย์อาย นะคะ

ผลงานชิ้นที่ 1 Who am i ?

เลือก Font ชื่อเล่นเป็น Font นี้ เพราะต้องการเน้นชื่อเล่นให้ชัดเจน มีการใช้ลูกเล่นใน Font นิดหน่อยให้เกิดความสวยงาม โดดเด่นสะดุดตา และเลือกสีเหลืองทอง เพราะเป็นสีที่สื่อความหมายโดยแทนลักษณะเด่นของตัวเอง เนื่องจากสีเหลืองทองเป็นสีผมของดิฉันเอง และมีสีชมพูสอดแทรกด้านบนเล็กๆบนตัวหนังสือ เพราะสีชมพูเป็นสีที่ดิฉันชอบ และสีที่ใช้ก็ยังมีความเข้ากับพื้นหลังและรูปภาพอีกด้วยค่ะ เลือก Font ชื่อจริงเป็นลักษณะภาษาอังกฤษตัวเขียน เพราะ ให้ความสวยงามและทำเป็นขนาดเล็กกว่าเพราะว่าไม่ต้องการเน้นชื่อจริงมากค่ะ และเลือกสีที่เหมือนชื่อเล่นคือสีเหลืองทอง เพราะต้องการให้สีไปในทางเดียวกันกับชื่อจริงจะได้กลมกลืนกันเป็นเรื่องเดียวกันและสียังสื่อความหมายถึงลักษณะเด่นของตัวเองอีกเช่นกัน ดิฉันต้องการเลือกสีของตัวอักษรชื่อเล่นและชื่อจริงของดิฉัน เพื่อให้สื่อความหมายลักษณะเด่นของตัวเองให้มากที่สุดและมีความเข้ากับรูปภาพและพื้นหลังค่ะ

ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน น้องไข่ดาวแสนอร่อย

ความรู้สึกครั้งแรกในการใช้โปรแกรม Adobe InDesign ความรู้สึกครั้งแรก คือ ดิฉันไม่รู้จักโปรแกรม Adobe InDesign นี้มาก่อนเลยค่ะ พึ่งมารู้จักครั้งแรกก็ในตอนที่ได้เรียนวิชา ศิลปะการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันคงจะต้องยากแน่เลย เพราะใช้โปรแกรมไม่เป็นไม่มีความรู้ในการใช้โปรแกรมนี้เลย แต่ก็คิดว่าต้องทำให้ได้ เพราะ ต้องทำงานส่งอาจารย์ และจากนั้นอาจารย์ก็ได้เริ่มสอนใช้งานโปรแกรมนี้ในเบื้องต้น โดยการทำงานครั้งแรกในโปรแกรมนี้ ก็คือ งานน้องไข่ดาวแสนอร่อยจากรูปภาพชิ้นงานทางด้านบนนะคะ ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยคล่องกับการใช้งานฌปรแกรมค่ะ แต่พอได้ฝึกทำตามที่อาจารย์สอน ฝึกบ่อยๆค่อยๆทำก็พอทำได้ค่ะ ไม่ได้ยากเกินความสามารถ

ผลงานชิ้นที่ 3 About My Favorite

เหตุผลที่เลือกกล่อง ECU ซึ่งเป็นส่วนประกอบของรถยนตร์มาทำเป็นชิ้นงานเพราะ เป็นความชอบและเป็นความสนใจส่วนตัวของเพื่อนในกลุ่มที่จับคู่ด้วยในการทำงานชิ้นนี้ค่ะ และเลือกใช้สีพื้นหลังอ่อนๆ เพราะต้องการให้ข้อความและรูปภาพในชิ้นงานเด่นขึ้นมา ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการไล่สีนิดๆตรงทางขอบซ้ายของชิ้นงานเพราะต้องการเพิ่มลูกเล่นให้งานดูสวยงามมากขึ้นค่ะ

ผลงานชิ้นที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ แต่งกายถูกระเบียบ (Postcard)

Concept ของงาน Postcard หัวข้อ "แต่งกายถูกระเบียบ" ซึ่งมีนักศึกษาทั้ง 4 คน ชาย-หญิง แต่งกายเป็นเครื่องแบบนักศึกษาที่มีความสุภาพเรียบร้อย ส่วนนักศึกษาหญิงทางด้านขวาที่เด่นออกมาจากภาพนั้นแต่งกายไม่ถูกระเบียบค่ะ จากภาพ : ต้องการจะสื่อความหมายและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ถูกระเบียบกับเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบและตัดแต่งภาพนักศึกษาหญิงทางด้านขวาของภาพที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบให้เด่นออกมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องแต่งกายทั้งที่ถูกระเบียบและไม่ถูกระเบียบค่ะ

ผลงานชิ้นที่ 5 แผ่นพับคณะนิเทศศาสตร์

ด้านหน้า
ด้านหลัง

บรรยายความรู้สึกเปรียบเทียบกับการใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign ในครั้งแรก ความรู้สึกในการทำแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าสามารถทำได้อย่างคล่องขึ้นและทำได้สวยงามมากขึ้น เพราะ เคยใช้งานโปรแกรมนี้มาแล้วจากการทำงานในครั้งก่อน และครั้งนี้นั้นอาจารย์ก็ได้สอนเทคนิคการจัดวางตัวหนังสือในชิ้นงานให้อยู่ในแบบที่พอเหมาะสวยงาม สอนเทคนิคการวางรูปภาพและตัวหนังสือให้ตรงกับแผ่นพับต้นฉบับ จึงทำให้รู้สึกว่าการใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign นี้ง่ายนิดเดียวเองค่ะ ทำให้ดิฉันรู้สึกสนุกกับการทำงาน เพราะใช้งานโปรแกรมนี้เป็นแล้ว และผลงานที่ออกมาก็มีความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งแรกที่ได้ใช้งานในโปรแกรมนี้ค่ะ

ผลงานชิ้นที่ 6 Postcard รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

Postcard รณรงค์ "แต่งกายถูกระเบียบ" โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้ Concept " หยุดทำร้ายเครื่องแบบสถาบัน " เป็นการทำรูปภาพโดยใช้สีแบบ Moot And Tone จากภาพ : นักศึกษาหญิงที่แต่งกายชุดนักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบกำลังทำท่าทางเหมือนกำลังทำร้ายนักศึกษาอีกคนที่แต่งกายถูกระเบียบอยู่ ซึ่งต้องการจะสื่อให้เห็นถึงว่า อย่าให้การแต่งกายที่ไม่ถูกระเบียบมาทำร้ายเครื่องแบบของสถาบันค่ะ เพราะฉะนั้น ดิฉันตั้งใจที่จะทำ Postcard นี้ขึ้นมาเพื่อต้องการเชิญชวนนักศึกษาทุกคนมาร่วมช่วยกันรณรงค์แต่งกายให้ถูกระเบียบเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันกันค่ะ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.