SomePouTi - Matkalla SomeOpeksi TAMK - 2016-2017

Koulutus: Erityisopettaja, Ohjaustoiminnan artenomi (amk)

Nykyinen työ: Kiipulan ammattiopisto, TELMA-koulutus

Ajatuksia mobiilioppimisesta
Pienryhmä - taito toimia tiimissä Pienryhmä oppiminen on ollut rikasta ja antoisaa. Pienryhmä antaa hyvät valmiudet toimimaan ja työskentelemään tiimissä, joka on nykyään varsin yleistä. Tiimityö ja moniammatillinen yhteistyö ovat tänäpäivänä tärkeitä. On tärkeää osata verkostoitua ja toimia erilaisten ihmisten kanssa. On myös tärkeää oppia jakamaan ja suunnittelemaan työtä yhdessä.

Ensimmäinen lukukausi - kevät 2016

Oppimisympäristöharjoittelu
 1. Kiipulan ammattiopisto, Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, --> jatkona Digiosalliseksi hanketilaisuuden aloitus
 2. Jyväskylän yliopisto, Inkluusivinen opetuskurssi
 3. Tampereen tredu, Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, lähihoitajat
 4. TAKK koulunkäynninavustajat
 5. Tredu - asikas- ja potilastietopalvelut
 6. Jyväskylän yliopisto Ruusupuisto
 7. Taidekeskus Rulla
 8. TAKK - Tutustuminen Nirvan toimipisteeseen
 9. Kaupunki oppimisympäristönä
Oppimisympäristöharjoittelut antoivat ajatuksia omaan työhön. Opettajan työkenttä on hyvinmoninainen. Oppimisympäristöjä on kaikkialla missä niitä vain haluaa nähdä. Opettajan tuleekin vain löytää kuhunkin tehtävään ja kurssiin parhaiten soveltuvat ympäristöt. Myös mobiilius ja teknologia lisäävät oppimisympäristöjä.
 • Kevät 2016 - Mobilius ja erityisopetus.
 • Tämän kevään aikana olen ajatellut paljon mobiilioppimista ja eritisopetusta sekä niiden suhdetta. Koulutuksessa ollaan ottamassa hallituksen kaavailemaa digiloikkaa. Ammatillisen erityisopetuksen puolella koetetaan löytää soveltua malleja toimia. Kuitenkin omassa työssä kehitysvammaisten parissa haasteeksi nousee löytää ikätasolle soveltuvia tehtäviä mobiilissa tai verkossa. Nyt ikätason tehtävät on liian haastavia ja taas helpommat tehtävät liian lapsellisia. Haasteeksi siis nousee rakentaa verkkomateriaalia opetuskäyttöön. Kuinka erityisopettaja osaa vastata tähän haasteeseen?

Ankkuri 1 - Ydinkysymykset

Lukukausi 2 - Syksy 2016

Opetus- ja ohjaamisharjoittelu

Opetus- ja Ohjaamisharjoittelu - Kiipula TELMA

 1. Tuntisuunnitelma TVT-taidot - Mitä haluan oppia? (Google Forms, iPad)
 2. Tuntsuunnitelma Liikenneviikko (iPad, KAHOOT!, selfie)
 3. Tuntisuunnitelma Tunnetaidot (iPad, valokuvaus, KAHOOT!, Google Sheets, draama)
 4. Tuntisuunnitelma Saksaviikko -Kulttuuriviikko (Padlet, QR-koodi, Google Forms)
 5. Tuntisuunnitelma Hyvinvointiviikko (X-Breikki, sähköposti, kuvaaminen)
 6. Tuntisuunnitelma Itsetuntemus ja sos.taidot - ystävyys (Padlet, QR-koodi, Piirtäminen)
 7. Tuntisuunnitelma Kierrätysviikko (Kahoot!, video oppimisen tukena,
 8. Tuntisuunnitelma Arjentaidot - Haave - omakoti (Adobe Spark Video, kuvahaku)
 9. Tuntisuunnitelma Arjentaidot - Sään mukainen pukeutuminen (ShowMe, kuvahaku, piirtäminen)
 10. Tuntisuunnitelma Taideviikko (kuvaaminen, PicsArt)

Ajatuksia

Opettajuuden kehittymisen kannalta tärkeintä on ollut opetus- ja ohjausharjoittelu. Harjoittelu on antanut paljon opetuskokemusta ja antanut valmiusia opettaa sekä ohjata. Vaikka opetus on tuttua, niin omaan työhön toi paljon loistava ohjaava opettaja. Minulla oli todella hyvä ja asiantunteva ohjaava opettaja, joka toi ajatuksia sekä ideoita ja esimerkkejä omaan työhön. Niistä sain poimittua paljon juttuja joita sovelsin omaan työhön. Mielestäni TAMK:n malli ulkopuolisesta ohjaavasta opettajasta on oikein hyvä. Jos ohjaava opettaja olisi ollut kollega ei olisi varmasti tullut niin erilaisia ajatuksia kun nyt vieraamman ihmisen kanssa tuli.

Pedatori - Tredu - Valo 11.11.2016

Mobiiliopettja juliste

Pedatori

Ankkuri 2

Lukukausi 3 - Kevät 2017

Kolmas lukukausi painottui omalla osalla kehittämistyön tekemiseen sekä ankkuritehtäävän. Näitä kahta käydessä läpi myös oma opettajuus kehittyi ja näkemys mobiiliopettajasta korostui. Opintojen lopulla miettii puoltatoista vuotta, mitä opinnot ovat oikein siinä ajassa antaneet. Olen todella tyytyväinen omaan pienryhmä EHTA:an. Olen saanut paljon tukea ja kannustusta omalta ryhmältäni. Samalla voinut reflektoida, pohtia ja kehittää omaa työtä kun on saanut vertaistukea muilta. Olemme tehneet oppilaitosyhteistyötä opintojen ulkopuolella. Nyt on helpompaa kun on tuttuja toisesta oppilaitoksesta. Oma näkemys mobiiliopettajuudesta on vahvistunut entisestään. Olen aina ollut innokas kokeilemaan uutta, mutta nämä opinnot ovat vahvistaneet niitä ajatuksia.

"Seitsemän sanaa mobiilista ohjauksesta"

Seitsemän sanaa mobiilista ohjauksesta

Opettajan käyttötieto

Opettajan ohjausmalli

Ohjausmallin lisäosa, lisäys ohjausmalli 2

Ankkuri 3

EHTA - Ryhmä - Tulevaisuuden opettajat vuonna 2037 - Hyödynnetään tulevaisuuden muistelumenetelmää, miltä opettajuus näyttää vuonna 2037? mitä kaikkea on tapahtunut ennen kuin ollaan tässä pisteessä?

PouTii = Poutinen Somessa

Sovellukset jota käyttää työssä
VaiErityinenMobiiliopettaja?

Kehittämistyö: Mobiiliopetus TELMA-koulutuksessa

Kehittämistyö sinetöi kolmannen lukukauden

Ajatuksia kehittämistyöstä

 • Olisi ollut hyvä luetuttaa tekstiä jo aiemmin jollakin ulkopuolisella ennen kuin raportti oli valmis
 • Kun tekee kehittämistyön yksin siinä on omat hyvät ja huonot puolet -> + työ palveli omaa työnantajaa ja omia tarpeita, aikataulut helpompia yksin mutta - ei vertaistukea, oppimisen reflektointi, ideointi
 • Kehittämistyö oli innoittava, mukaansa tempaava, olisi voinut tehdä enemmänkin

Minä mobiiliopettajana

Created By
Tiina Pouhakka
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.