MolenGeek

hallo, in deze platform geef u informatie over MolenGeek. Het is een non-profit organisatie.Het is ook een ruimte van ideevorming en incubator voor innovatieve start-ups op basis van Molenbeek.

Hier vindt u links van oninteressante artikelen die spreekt over de vereniging. http://www.bruzz.be/nl/actua/de-croo-opent-molengeek-met-amerikaanse-ambassadrice en de andere isĀ http://www.1819.be/nl/organisations/molengeek

Er zijn ook video's die spreekt over de vereniging.

Ik had ook kunnen gaan met hen een directe link op Facebook. En ik had antwoord heel snel.

hun cooerdinaten zijn:

MolenGeek Asbl

Julie Foulon & Ibrahim Ouassari

10, place de la Minoterie

1080 Molenbeek-Saint-Jean

TVA BE 0655.835.212

Phone:

0483/23.02.02

Email:

info@molengeek.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.