Koor Zeur niet! mady by: Pien Nederlof

Vooronderzoek Als eerst heb ik onderzocht wie en wat het koor Zeur niet is. Daarin kwam ik erachter dat het koor de naam ontleent aan een bekend nummer van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt uit hun eerste musical, 'Heerlijk duur het langst'. Het koor Zeur niet is een enthousiast en gezellig koor van ongeveer 30 leden. De kleuren rood, wit , roze en paars zie ik vaak voorbij komen bij foto's en op de website.

Schetsen Na het vooronderzoek ben ik gaan schetsen. Ik had een idee in mijn hoofd om iets met muziek noten te doen, omdat hun natuurlijk veel van muziek houden.

uitgewerkte schetsen Ik heb mijn schets uitgewerkt in het programma illustrator. Ik heb 3 verschillende ontwerpen uitgekozen. De kleuren verschillen, en ik heb het een beetje in het thema van het koor 'Zeur niet' gelaten.

Eindresultaat Ik heb het zwarte logo als eindresultaat gekozen omdat ik deze het beste vind passen bij het koor.

Mijn feedback Ik ben tot dit logo gekomen door goed onderzoek naar het koor. ik heb veel gelezen over het koor, en heb gekeken naar welke kleuren hun gebruiken. Ik denk dat dit logo goed bij hun past omdat de kleuren matchen, en het koor natuurlijk gek is op muziek dus vind ik het muziek nootje er goed bij passen. Het lettertype vind ik speels maar het maakt de tekst wel opvallend.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.