Loading

Bette Dam lezing foto: Chantal Ariens

Op zondag 16 juni om 14:30u komt Bette Dam in de St Joris Doele Schiedam vertellen over haar nieuwe boek;

Bette dam

Op zoek naar de vijand

Het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn
Bette Dam
We nodigen u van harte uit deze indrukwekkende lezing bij te wonen op zondag 16 juni 2019. De inloop is vanaf 14:00 uur en het verhaal begint om 14:30 uur. De locatie is de sfeervolle St. Joris Doele - Doeleplein 1 - Schiedam. De kosten bedragen €17,50 inclusief een drankje. Kaarten zijn te bestellen via paul@pauldegraaff.com
Bette Dam
Na afloop is er gelegenheid om met bette in gesprek te gaan. Tevens is haar nieuwste boek te koop.

Credits:

Chantal Ariens en Bette Dam

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.