Austraalia

Ainut maa joka kattaa koko mantereen.
Sydney on Austraalian suurin kaupunki.
Austraalian itärannikolla on sademetsiä..
mutta suurimmaksi osaksi aavikkoa ja savannia.
Austraaliassa on mm. kenguruita
ja koaloita.

Credits:

Created with images by pattyjansen - "sydney opera house" • Steven Penton - "Bakers Beach, Tasmania" • pattyjansen - "milsons point sydney australia" • Lenny K Photography - "Skyrail Cable Car Cairns" • Walkerssk - "uluru australia monolith" • Marko Mikkonen - "Queensland, Australia" • winampdevil - "koala cute tree"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.