Loading

100 år i tjeneste for samfunnet En webfortelling i fem deler om Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Haraldsplass Diakonale Stiftelse fylte 100 år i mai 2018, men har røtter som er nesten 150 år gamle.

Denne kortversjonen av historien i fem deler, bygger på boken som ble laget til jubileet i mai 2018. Nederst følger også en filmbasert versjon av historien, samt en bildekavalkade med nyrestaurerte bilder fra femtitallet.

Foto: Geir Johannessen.

Film-versjonen av historien

Her vises en «filmversjon» av historien:

En webfortelling om diakonisselivet på femtitallet

På slutten av arbeidet med boken ble det funnet en samling lysbilder fra femtitallet på Søsterhjemmets loft. Et utvalg av de beste bildene er skannet og har vært gjennom et omfattende restaureringsarbeid. Bildefortellingen viser ansatte og elever i arbeid, i fritid og høytid.

Created By
Arild Gilja
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.