Make a difference project พฤติกรรมการแอบอ่านนิยาย,การ์ตูนระหว่างเรียน

นางสาวทิพานันท์ ฐานวัฒน์ 570112010003 (หยก)

ความเป็นมาเเละเหตุผลการพัฒนา : ในการที่เรากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ เราต้องตั้งใจ ที่จะเรียนรู้เพื่อนที่จะสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียนรู้อยู่ได้ เเต่หากเราสนใจทำสิ่งอื่นนอกจากเป้าหมายของเราก็จะทำให้เรานั้นเรียนไม่เข้าใจ

เหตุผลที่เลือก: หลังจากที่ดิฉันได้สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนหยก จึงพบกับพฤติกรรมที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ซึ่งพฤติกรรมที่ดิฉันเห็นบ่อยมาก คือ การแอบอ่านหนังสือทางเว็บในระหว่างเวลาเรียนไม่ว่าจะ เเนวนิยายหรือ การ์ตูน ซึ่งสังเกตเห็นเพื่อนชอบแอบอ่านแถบจะทุกวิชา

สภาพก่อนที่จะพัฒนา : ดิฉันสังเกตเห็นเพื่อน หยก แอบอ่านหนังสือการ์ตูนเเละนิยายทางเว็บ ในระหว่งเรียนบ่อยมาก ยิ่งตอนอาจาร์ยเผลอเป็นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา จนบางครั้งทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเเละจะถามว่าอาจาร์ยให้ทำอะไร บ้าง

เป้าหมายในการพัฒนา : มุ่งเน้นให้ตั้งใจเรียนมากกว่าสนใจอย่างอืน ในระหว่างเรียนเเละงดใช้มือถือ ระหว่างเรียนนอกเหนือจากค้นหาข้อมูลตามวิชาที่เรียนได้เท่านั้น

วิธีการพัฒนา : 1. อาจมีการบอกเพื่อนถึงสาเหตุที่เรียนไม่เข้าใจ โดยจะบอกในช่วงระยะเเรก เเละสังเกตว่าเพื่อนยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับการเปลียนแปลงในครั้งนี้ไหม 2.เมื่อเห็นเพื่อน หยกหยิบมือถืออีกโดยดิฉันจะแอบดูว่านำมาใช้เพื่อศึกษาในระหว่างเรียนหรือแอบอ่านการตูนในมือถือ ก็ จะมีการเตือนเพื่อน หยก หากแอบอ่านในระหว่างเรียนก็จะมีการบอกเพื่อนให้เรียนก่อนเเล้วค่อยอ่าน ช่วงนี้จะคอยเตือนในระยะที่สอง และสังเกตอาการของเพื่อนว่าเพื่อนยินดีที่จะฟังเราไหม 3. ในระยะที่สามของการสังเกต เพื่อนหยก เริ่มฟังในสิ่งที่เราบอกไปบ้างเเล้ว สังเกตจากการที่เพื่อนหยก ไม่ค่อยนำมือถือขึ้นมา 4.ระยะที่สี่เพื่อนหยก มีการแอบนำมือถือขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้การค้นหาข้อมูลในระหว่างเรียนหนึ่งครั้งในระยะที่สี่ จึงมีการเตื่อนเพื่อน เเละบอกเหตุผลว่า วิชานี้ยากมากนะ ไม่ฟังดีๆเดี๋ยวก็สอบไม่ได้หรอก คุยด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วง เดี๋ยวเพื่อนจะโกรธเอา คิดว่าเราไปจุ้นจ้าน เเละสังเกตเพื่อนว่ายินดีทำตามที่เราบอกไหม 5.ระยะที่ห้า จากการสังเกตในระยะนี้พบว่าเพื่อนหยก แอบใช้มือถือโดยไม่จำเป็นน้อยลง ปกติจะแอบใช้มือถือโดยไม่จำเป็นตลอด หรือทุกๆวิชา ตอนนี้น้อยลงง 6.ระยะที่หก เพื่อนไม่ค่อยแอบอ่านหรือใช้มือถือโดยไม่จำเป็นแล้ว น้อยมากที่ดิฉันสังเกตเห็นถือเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ้งการพัฒนาในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาไป 6 ระยะหรือ 6 สัปดาห์

ผลจากการพัฒนา : ปกติหากเพื่อนเเอบอ่านการ์ตูนในมือถือ เพื่อนจะไม่ได้ฟังที่อาจาร์พูดหรือสอน เวลาอาจาร์สั่งงานจะไม่รู้เรื่องมีการถามคนนู้นคนนี้ ซึ้งผลจากการพัฒนาในครั้งนี้เพื่อนหยก ถามน้อยลงเพราะเข้าใจที่อาจาร์สั้งงานหรือมอบหมายงานได้อย่างเข้าใข โดยไมต้องถามคนนู้นคนนี้เหมือนเเต่ก่อน

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา : การที่เราบอกเพื่อนหากเราใช้น้ำเสียงที่ไม่ดีเตือนเพื่อนก็อาจจะทำให้เพื่อนไม่ฟังในสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนา คิดว่าเราจุ้นจ้าน เราต้องใช้น้ำเสียงที่ดีเเละเเสดงความเป็นห่วงให้เพื่อนรู้ว่าสาเหตุที่เราเตือนเพราะอะไร บอกเหตุผลเพื่อนทุกครั้งที่เตือนไม่ดุไม่ว่าเพื่อน เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงเพื่อนได้ทั้งหมด ต้องเข้าใจเพื่อนด้วยเเละเพื่อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ก็ควรชื่นชมเพื่อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี

สิ่งทีทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จ : มีการบอกเพื่อนด้วยน้ำเสียงที่ฟังเเล้วรู้ว่าสาเหตุที่เราบอกนั้นเราเป็นห่วงให้เพื่อนรับรู้ เเละเข้าใจให้ความร่วมมือกับเรา โดยการที่เราบอกนั้นเราไม่ได้บังคับเพื่อนเเต่เราจะคอยบอกคอยเตือนหากเพื่อนไม่ฟังก็ไม่บังคับ พยายามหาสาเหตุที่เพื่อนไม่ฟังหรือทำความเข้าใจกับเพื่อน เมื่อเราเข้าใจกันเพื่อนก็ให้ความร่วมมือ เราไม่สามารถเปลียนแปลงใครได้ทั้งหมด ถ้าเพื่อนทำได้เกินครึ่งที่เราได้ตั้งเป้าไว้ก็ถือว่าเราได้พยายามสำเร็จเเล้วนี้ก็คือ สิ่งที่ทำให้การพัฒนาในครั้งนี้ประสบผลโดยเพื่อนได้ให้ความรวมมือเป็นอย่างดี

ภาพด้านบน บอกถึงพฤติกรรมของการชอบอ่านนิยาย หรือ การ์ตูน ของเพื่อนจนกลายมาเป็นนิสัยในรั่วมหาลัย คำคมสำหรับเพื่อนคนนี้ " อ่านได้ไม่มีใครห้าม เเต่อย่าอ่านในเวลาเรียนก็พอ "

Created By
Wimolthip Phojiramongkhol
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.