Loading

Skaperglede i arbeid med skaperverksted

Siri Hauge Solbakken

Lærer i entreprenørskap og grafisk design (VGS)

Veiledere: Ingrid Holmboe Høibo og Kirstine Riis

Alt som kan gå galt - går galt!
Fra arbeidet med ESP 2 våren 2019.
Utprøvinger med laserkutter i trefinér – tenkt for trykking i grafikk.
Laserkutt i pleksiplater for dyptrykk
Funn fra ESA fase 1: Et fabrikasjonsverktøy gir i seg selv ikke skaperglede!

«Et makerspace er et sted der vanlige folk kommer og lager uvanlige ting» (Norway Makers)

Bokomslag i tre
Hva karakteriserer skaperglede, hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk i arbeid med skaperverksted?
Skaperfestivalen 2019 Creator Makerspace "Unconference" om skaperglede-begrepet
«Altså jeg har jo ikke tenkt på skaperglede som begrep før du kom med det. Så egentlig har jeg tenkt siden, ikke sant...» (Sitat fra intervju)

Utvalgte funn fra intervju:

 • Skaperverksted handler om å lage sin egen oppskrift
 • Skaperglede kan oppstå ved å jobbe i prosess
 • Gode rollemodeller som tør er viktig for å utfolde skaperglede
 • Skaperverksted kan bidra til å aktualisere skapende fag
 • Hente frem sin iboende kreativitet = skaperglede
Dr. Keith Sawyer (forsker på læring og kreativitet) er opptatt av at god læring skjer innenfor bestemte rammer, under stor frihet og med lærere som kan improvisere.
Elevperspektivet: «Jeg vet ikke hvordan det fungerer – så da må jeg finne utav det!» Elev
«Undersøker du skaperglede? Da finner du mye av det her! Nesten for mye!» Elev

Utvalgte funn fra observasjon:

 • Skaperglede opptrer i ulike faser av en prosess
 • Generelt god stemning i skaperverkstedet
 • Tilgang på rask hjelp økte motivasjonen og skapergleden
 • Det er lagt til rette for samarbeid og å gjøre hverandre gode
 • Elevene opplever å drive sin egen læring
John Dewey sa at det å gi elever oppgaver som de opplever som ekte og meningsfulle, vil gjøre at de utvikler seg personlig.
Japansk bokbinding
Sandnes Skaperfestival 2020
Sawyer mener at skal man være eksepsjonelt kreativ på et felt, må man bruke mye tid på det valgte feltet, gjerne være en ekspert i ditt felt.
Frigjøring fra det figurative, frihet i form for å uttrykke skaperglede.
Laserkuttede former for monotrykk
"Balansekunst"
Papirmølle til produksjon av håndlaget papir
"Deep rooted creativity" og "Uttrykk for skaperglede"
"Glede i materialene" og "Samarbeid"

Utvalgte funn fra ESA:

 • Begrensning gir ikke skaperglede, men man må allikevel ha noen rammer
 • Å samhandle med andre i et fellesskap gir skaperglede
 • Materialer og mestring av et håndverk gir økt skaperglede
 • Tid til å bearbeide øker skapergleden
 • Fokus på mål og ferdig resultat gir ikke skaperglede
"Deep rooted creativity"
"Mestringsfølelse"
Skaperglede = mestring, deling og begeistring.
Skaperglede = ansvar for egen læringsprosess, utfolde seg gjennom indre ønske om å lære
Skaperglede = problemløsning, kreativitet og skapergleden øker med dypere kompetanse
Skaperglede og kreativitet øker ved hjelp av en lærer som kan legge til rette for undervisning som har både struktur og frihet.

Credits:

Siri Hauge Solbakken