Ungdomsuker på Killingen sommeren 2017

NYTT AV ÅRET: Kirkens Bymisjon arrangerer to perioder med sommercamp for ungdom i alderen 13 til 16 år.

I 2015 inviterte Kirkens Bymisjon Drammen for første gang til sommercamp for ungdom i alderen 13 til 16, det ble umiddelbart en suksess. Etterspørselen har vært stor og dette året har vi en gledelig nyhet: To perioder a`fem dager er forbeholdt ungdom.

Killingen, en perle i Sandebukta.

Hva er vel bedre en sommerferie, bading, spill, seilturer og skravling med jevnaldrende på bryggekanten? Fra øya Killingen kommer man hjem med gode sommerferie minner og nye vennskapsbånd.

Øya ligger i Sande, en halvtimes biltur fra Drammen. Rundt 35 ungdommer er på øya samtidig. Periodene: 28.juli til 2. august og 2.august til 6.august er for undgdom i alderen 13 til 16 år. 

I ungdomsukene er det muligheter for deltakelse på ulike kurs, som blant annet: seiling og gitarspilling.
Det er helt fantastisk å jobbe her - den beste sommerjobben! Alle er flinke til å aktivisere seg selv og nyte friheten på leir. På kveldene spiller vi kanonball, har fotballturnering og gitarspilling, forteller Mads (miljøarbeider på Killingen)

Vårt formål er å skape gode sommerferieminner for barn og unge i trygge omgivelser. På Killingen jobber det dyktige og engasjerte miljøarbeidere med erfaring fra arbeid med både barn og unge. 

Vet du,- jeg gledet meg så mye at jeg begynte pakkingen onsdag uken før. Jeg kjenner flere fra skolen her også, så har jeg fått noen nye venner!, forteller Pritsaia, som har vært på leir flere somre.

For spørsmål og ytterligere informasjon om Killingen. Ta kontakt med Emilie Broen på e-post: emilie.broen@skbd.no eller telefon: 970 76 851.

Created By
Anine Berg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.