Loading

De Es Nieuwsbrief #8

13 november 2020 / nieuwsbrief #8

"Dus we liggen nu stil..."

Dit waren de woorden van de Hoofdpiet in het Sinterklaarjournaal afgelopen donderdag.

De spanning is deze week voelbaar in de school. Verlanglijstjes worden gemaakt, uitleg over lootjes trekken en surprise maken in groep 5 t/m 8, de ouderraad en leerkrachten zijn al druk bezig met alle voorbereidingen en in iedere klas wordt het Sinterklaasjournaal gekeken. Geweldig om te zien hoe dit programma ieder jaar jong en oud weet te boeien. De leerlingen in groep 7 en 8 lachen om de dubbelzinnige grapjes en herkennen de actualiteiten. Groep 5 en 6 zijn druk aan het analyseren: ‘Ja dit kan echt niet!’ of ‘Zag jij dat ook?’. Een aantal kinderen in groep 4 weet het grote geheim, maar er wordt met de hele klas vol overgave gekeken. ‘Er gaat altijd wat mis, maar nu komt het toch ook wel weer goed?’ En de kinderen in groep 1, 2 en 3 die vinden het zo spannend. ‘Er is een probleem! De kolen zijn op!’.

Het leuke is dat dit allemaal denkvaardigheden zijn die nodig zijn voor probleemoplossend vermogen. Herkennen, benoemen, interpreteren, signaleren, analyseren, creatief denken en reflecteren zijn essentieel om problemen te (h)erkennen en tot een plan te komen om deze problemen op te lossen. Kinderen die op jonge leeftijd denkvaardigheden aanleren ontwikkelen een groter probleemoplossend vermogen en betere studievaardigheden. Ze leren dit vooral door te spelen en te doen. Door te werken in thema’s, verschillende werkvormen aan te bieden, de taalrondes, handelend rekenen en spelen op het groene schoolplein proberen wij de kinderen uit te dagen om de denkvaardigheden te oefenen en zo zelfstandige mogelijk een probleem op te lossen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u daar graag meer over.

Namens het team wensen u een heel fijn weekend toe!

Dag hoor,

Robbert Flim en Marloes Joosten

SINTERKLAASLOOTJES

De kinderen van groep 5 t/m 8 vieren op 4 december Sinterklaas in de klas. Vandaag hebben ze uitleg gekregen over lootjes trekken, surprise maken en een diamantgedicht schrijven.

Aankomende maandag vullen de kinderen een Sinterklaaslootje in en worden er in iedere klas lootjes getrokken. Ook krijgen alle kinderen, deze dag, €5,- van de ouderraad voor het kopen van een cadeautje.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen over het bedrag en kopen van cadeautjes. Ter voorbereiding op het invullen van het Sinterklaaslootje aankomende maandag kunnen de kinderen dit weekend alvast cadeautjes bedenken van maximaal €5,-.

Voorleeswedstrijd

De voorbereidingen voor de voorleeswedstrijd zijn in volle gang! Inmiddels zijn alle finalisten bekend.

Spannend… wie zullen dit jaar onze schoolkampioenen worden? Dat weten we op donderdag 26 november.

Dat is de dag van onze schoolfinale!

De voorleeswedstrijd vindt plaats tijdens de reguliere schooltijden in ons eigen schoolgebouw. We houden de wedstrijd in drie delen. ’s Morgens is er eerst een wedstrijd voor de groepen 7-8 en later op de ochtend voor de groepen 4-5-6. ’s Middags is er een wedstrijd voor de groepen 1-2-3.

Telkens is 1 groep uitgenodigd in de keuken van school. De andere groepen volgen de wedstrijd via een livestream in hun eigen klas. Voorbeeld: groep 5 komt naar de keuken. De twee lezers uit groep 5 mogen daar voorlezen. De andere kinderen van groep 5 vormen, samen met de jury, het publiek. De groepen 4 en 6 volgen de wedstrijd via een livestream in hun klas. Is groep 5 klaar, dan komt groep 4 en herhaalt de procedure zich.

De wedstrijden zullen worden gepresenteerd door Robbert Flim en Marloes Joosten. Verder is een professionele jury aanwezig om het voorleestalent van alle deelnemers te komen beoordelen. Bij de onderbouw gebeurt dat door onze voormalige collega’s Henny van Eijzeren en Lia Mensink. Bij de midden- en bovenbouw gebeurt dat door onze leesconsulent Mireille Slot en teamtrainer Willemijn Vernout. Bij deze wedstrijden zal ook een kinderjury aanwezig zijn.

De gymlessen gaan deze dag gewoon door.

We wensen alle deelnemers veel voorleesplezier en succes! Zet ‘m op!

Alle kinderen en de ouders van deelnemende kinderen wensen we veel luisterplezier. Geniet ervan!

Met vriendelijke groet,

Petra Dubbink en Marinka Kroese

Woertheweg afgesloten

De komende periode is de Woertheweg afgesloten voor (doorgaand) verkeer. Bij heftige regenval kan het riool al het hemelwater niet kwijt, wat vaak zorgt voor volgelopen kelders en een straat die onder water komt te staan. De gemeente pakt dit probleem de komende periode aan. Vanaf Hellendoorn Noord / de Höfte kunt u nu het beste omrijden via de Huurmansweg.

Mijn Rapportfolio

De leerkrachten zijn weer volop bezig om Mijn Rapportfolio te vullen. De startpagina wordt vernieuwd met een nieuwe tekening en eigenschappen van de leerling. Daarnaast kan het zijn dat een groepsleerkracht een doel, iets over het thema of een werkstuk waar een kind trots op is toegevoegd heeft. Dit kan per groep verschillen. Als in januari de citotoetsen zijn afgerond komen de resultaten in MijnRapportfolio te staan. Ook zullen dan de metertjes in het tabblad 'zo ben ik' ververst worden. Tot die tijd staan de gegevens van het afgelopen jaar genoteerd.

Achter de schermen zijn we volop bezig met de verdere ontwikkeling van MijnRapportfolio. Zo zijn we aan het kijken wat we toe willen voegen, hoe we dit vorm willen geven en op welk moment. Hierbij moet u denken aan leerlijnen rekenen, taal en spelling en een leerstijlenoverzicht. Dit kan echter niet in één keer doorgevoerd worden, maar we zijn er mee bezig. We zullen u wat dat betreft op de hoogte houden. Wordt er iets gewijzigd of toegevoegd, dan laten we u dit weten.

Taxonomie van Bloom

Sinds dit schooljaar gebruiken we per thema minimaal 1 keer de taxonomie van Bloom binnen ons onderwijs. De taxonomie van Bloom is een van de meest gebruikte manieren om opdrachten op verschillende niveaus uit te werken.

De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, evalueren, analyseren, creëren. De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage orde vragen genoemd, de laatste drie niveaus worden hogere orde vragen genoemd.

Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:

  • Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
  • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
  • Ontlokken van discussie
  • Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Lagere orde vragen zijn vragen die een beroep doen op onthouden, begrijpen en (deels) toepassen. Dit type vragen is geschikt voor:

  • Evalueren van de voorbereiding en het begrip van leerlingen
  • Herhalen en samenvatten van gegeven informatie
Groep 2A en groep 2B hebben gewerkt aan opdrachten vanuit de taxonomie van Bloom. De resultaten zijn toegevoegd aan het rapportfolio onder het kopje leermomenten.