Die Jaloerse Meise en die Seun NAdia van niekerk

Zoe is ‘n 17-jarige meisie op Strand Uitsig Hoërskool. Vandat sy graad 8 daar begin het, was sy smoorverlief op Damien Strydom.

Zoe, Damien en Nikita

Toe graad 11 begin het, kom Zoe se draadjies af en al die seuns het toe gedink dat sy die mooiste meisie in die skool was. Almal behalwe Damien. Hy was nogsteeds met sy meisie, Nikita.

Dit het nie vir Zoe afgesit nie, sy het geglo dat sy en Damien hierdie jaar perfekte “paartjie” sou wees.

Volgens Zoe, het sy ‘n goeie kans gehad. Haar hare was blonder, haar tande was witter en haar oë was blouer as Nikita s’n. Zoe het geglo dat hulle vir mekaar bedoel was.

Sy het besluit dat sy haar eerste poging sal maak by die Valentynsbal. Sy het ‘n rooi rokkie gedra, wat dalk ‘n bietjie te kort was, maar dit het haar lang bene afgewys. Zoe was popmooi!

Nikita het Damien weggehou van Zoe af toe sy met hom probeer flankeer by die bal.

Zoe het agtergekom dat sy na plan-B toe moet verander en dit was om Nikita te verneder. Zoe het geglo dat sy en Damien baie beter vir mekaar is as Damien en Nikita en as Damien eers vir Zoe leer ken, sou hy saam stem.

Zoe het daardie volgende dag vir almal vertel hoe Nikita vir Damien na die Valentynsbal verneuk het met ‘n graad 8 seun. Dit was onwaar, maar almal het vir Zoe geglo. Weereens almal behalwe Damien. Hy het geweet dit was onwaar en dat Zoe lieg. Voor dit het hy daaraan gedink om vir Nikita te los vir Zoe, maar na die gerug was die verhouding tussen Damien en Nikita nog sterker terwyl almal nou vir Nikita as die jaloerse meisie ken.

"Kwaad is vasbelsote aan verkeerd doen as dit agter ‘n regmatige gordyn wegkryp"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.