Loading

KempENergiek

Doel

Door het toepassen van hernieuwbare energie bijdragen aan een reductie van de Kempense CO2 uitstoot met 40% tegen 2030 (net als het Burgemeesterscovenant en het Kempen2030 programma).

Acties

1. Renewable Energy House: een Kempens leer- en beleefcentrum over hernieuwbare energie waar professionals en particulieren ideeën kunnen opdoen, en onder deskundig advies eigen plannen concreet vorm kunnen geven.

2. Renewable Energy Campus: samen met het technisch onderwijs in de Kempen praktijkgerichte opleidingen in hernieuwbare energietechnieken opstarten. Op die manier zullen Kempense jongeren in eigen streek deze toekomstgerichte opleiding kunnen volgen en nadien met hun kennis en kunde bijdragen aan hernieuwbare energieprojecten bij Kempense bedrijven.

We zijn tevreden als…

 1. de Kempen in Vlaanderen een voortrekkersrol heeft op vlak van hernieuwbare energie (energieproductie, energieopslag en rationalisering van energieverbruik).
 2. het Renewable Energy House professionals en particulieren kan informeren, sensibiliseren en overtuigen om tot actie over te gaan.
 3. meer Kempense leerlingen en studenten hernieuwbare energietoepassingen studeren.
 4. meer hernieuwbare energieprojecten en energietoepassingen gerealiseerd worden.
 5. het Renewable Energy House functioneert als zelfbedruipende organisatie.

Tijdslijn

Renewable Energy House

 • 2020: uitwerken concept, uitbouw partnerschap, vastleggen locatie en bepalen hoe coördinatie in te vullen
 • 2021: partners aantrekken voor realisatie, financiering, oprichting en uitvoering
 • 2022-… : uitbating, impactanalyse en bijsturen waar nodig

Renewable Energy Campus

 • 2020: verkennen mogelijkheden HT²O Campus Turnhout en Thomas More, inspiratie opdoen in binnen- en buitenland
 • 2021: aanvragen programmatie en opstart nieuwe opleiding, nagaan bijkomende opleidingsmogelijkheden
 • 2022-…: opleiden Kempense studenten

Middelen en mankracht

Renewable Energy Campus:

geen bijkomende kosten

Renewable Energy House:

 • coördinator: deeltijds -> voltijds
 • inkomsten: o.a. via sponsors en partners, projectsubsidies

Partnerschap

ENKO, Campina Energie, IOK, Kamp C, GEBO, HITA, VITO, Thomas More, KU Leuven, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, HT²O Campus Turnhout