Loading

Vil du arrangere karaoke kveld? Med karaoke fra Karaokeverten er du garantert en knall karaokeaften

Thomas fra Bergen har drevet med karaoke i mange år og er nå mer kjent som Karaokeverten. Med nærmere 20 års erfaring som karaokevert i Bergen har Thomas opparbeidet seg et godt rykte på Vestlandet. Han har blant annet i samarbeid med Fjord Line arrangert en rekke karaoke cruise. Thomas er også en av samarbeids partnerne til det voksende Norgesmesterskapet i karaoke. I den senere tiden har Thomas hatt en rekke oppdrag for eventyrlystne bar-eiere som ønsker og prøve ut karaoke.

Du kan alltid sjekke karaokevertens sangutvalg. Besøk hans sang-menyen som er online på www.songbookdb.com, eller laste ned appen Songbookdb til din smart-telefon. I alle løsningene bruker du DJ CODE «DJTMS» for å bli videresendt til sangmenyen.

Thomas er fast karaokevert på Zachariasbryggen i Bergen. Zachen er et av de største bar/ restaurant husene i Bergen. Her tilbyr Thomas karaoke til Bergens befolkning hver mandag, onsdag og lørdag. Thomas er også en av få som bruker et brukervennlig system som tillater karaoke påmelding fra en app på din smart-telefon.

Les gjerne mer om karaokeverten på hans facebookside: www.facbook.com/karaokeverten. Du finner også karaokeverten på Snapchat og Instagram under navnet “Karaokeverten”

Les også om livet som karaokevert på www.karaokeverten.no

Created By
Thomas Øystad
Appreciate

Credits:

Created with images by fernandozhiminaicela - "karaoke microphone sound"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.