Loading

Så mange år tar det å tjene inn det man taper i inntekt på å studere til anestesisykepleier Bli med på regnestykkene ovenfra, så henger du med hele veien:

MASTERUTDANNING UTEN UTDANNINGSSTILLING

Tapt inntekt i 22 måneder: månedslønn på 40 833,3 (årslønn 490 000 delt på 12) ganget med 22 studiemåneder = 898 333,3.

Lønnsøkning som spesialsykepleier på 35 000 i året gir at summen ovenfor (898 333,3) må deles på 35 000 for å se hvor lang tid det tar å tjene inn pengene.

Svaret er 25,7 år.

Sykepleiere må altså jobbe i 25,7 år for å ta inn det utdanningen kostet, når de selv betaler for utdanningen, men får lønn som spesialsykepleier etter at de er ferdige.

MED MASTERTILLEGG SER BILDET BEDRE UT

Som ovenfor, tapt inntekt i 22 måneder gir (490 000 : 12 = 40 833,3) x 22 = 898 333,3.

Lønnsøkning som spesialsykepleier på 35 000 i året pluss mastertillegg på 20 000 i året:

898 333,3 : 55 000 = 16,3 år.

Svaret er 16,3 år

Sykepleiere må jobbe i 16,3 år for å ta inn det utdanningen kostet, når de selv betaler for utdanningen, men får lønn som spesialsykepleier og mastertillegg når de er ferdige.

MED UTDANNINGSSTILLING SER DET ENDA BEDRE UT

80 prosent årslønn: 490 000 x 0,8 = 392 000.

Taper med dette 98 000 i året, totalt 179 666,7 i løpet av 22 måneder: (98 000 : 12 = 8166,7 per måned i tap) x 22 måneder = 179 666,7 kroner.

179 666,7 : 35 000 = 5,1 år.

Svaret er 5,1 år

Sykepleiere må jobbe i 5,1 år for å ta inn det utdanningen kostet, når de får utdanningsstilling med 80 prosent og lønn som spesialsykepleier når de er ferdige.

MED UTDANNINGSSTILLING, LØNN SOM SPESIALSYKEPLEIER OG MASTERTILLEGG BLIR DET BEST

Tapt lønnsinntekt: 179 666,7 : 55 000 = 3,3 år.

Svaret er 3,3 år

Sykepleiere må jobbe i 3,3 år for å ta inn det utdanningen kostet, når de får utdanningsstilling med 80 prosent lønn, lønn som spesialsykepleier og mastertillegg når de er ferdige.

Regnestykket er basert på satsene for minstelønn med virkning fra 1. juli 2018. Det er tatt utgangspunkt i satsene for 10 års ansiennitet. Det er ikke tatt hensyn til eventuelt studielån, tap av ansiennitet, pensjonspoeng eller feriepenger. Tapt inntekt er regnet for 22 måneder, siden man ikke er student om sommeren.

Kilde: Therese Jenssen Finjarn/ALNSF

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.