På besøg i den Fynske Landsby Mormor, katarina, emma & Anja

En dejlig sommer dag i den Fynske Landsby i Odense kan varmt anbefales. Vi nød den skønne landsby med de mange gamle huse, og var så heldige at se et klodshans opført på komisk og i en meget moderne tone. Pigerne hyggede sig.

Created By
Anja Bjerremann
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.