Loading

Beboerdemokrati i bevægelse KAB-konferencen 2018

”Vi har meget at sig’, får hvad vi kan li’ – der er mange plusser ved bebo’rdemokrati.”

Alle 180 deltagere på årets KAB-konference stemte i på sangen om beboerdemokratiet. Den var dugfrisk og skrevet til lejligheden af Jeanette Christiansen, beboer i Lundtoftegade. Og så var vi i gang med årets emne: Beboerdemokrati i bevægelse.

KAB-fællesskabet har fået sin egen demokratisang på melodien 'Marken er mejet'

Hvad er demokrati for en størrelse? Hvornår skal de store beslutninger tages, og kræver det særlige kompetencer at deltage i beboerdemokratiet? Konferencen bød på kloge ord både indefra og udefra, og der blev arbejdet med konkrete dilemmaer i demokrativærksteder. Her følger glimt i ord og billeder.

Se en kort video fra konferencen

Beboerdemokrati er vores kerne

John Olsen, formand for KAB’s bestyrelse pointerede:

”Nye problemstillinger er kommet til siden dengang, vi gjorde os nyttige ved at flytte toiletterne fra gården til boligerne. I dag er vi nyttige, fordi vi har et bredt beboerdemokrati, er dygtige til det, vi gør, og kan stå sammen. Men vi skal også give plads, og sørge for at det ikke er os, som er begrænsningen for udvikling af beboerdemokratiet.”

Jens Elmelund og John Olsen

Jens Elmelund, adm. direktør i KAB:

”Andre kigger ind på vores sektor med stor interesse. Nogen peger fingre af os og omtaler vores boligområder som ghettoer. Hvis vi vil stå op i mod de ting – og vise at vi er en del af løsningen – er kernen vores beboerdemokrati.”

Du kan se en kort video, hvor Jens opsummerer fra første dag, længere nede.

Spørgsmål til salen:

Trænger beboerdemokratiet til fornyelse? (se svaret længere nede)

Værdifulde amatører

Ulrik Kjær, professor ved SDU med fod på tendenser i demokratiet, lagde hårdt ud:

”I er nogle frygtelige amatører, og det er meget positivt ment. For det er værdifuldt at have holdninger og gå ind i politik uden at have en uddannelse i det.”

Han kunne fortælle om en generel tendens til, at vi i højere grad vægter de små fællesskaber – på trods af digitaliseringen – og at der er en stærk identitet i forhold til det sted, man bor.

Når der opstår uenighed om, hvad demokratiet skal kunne, sker det ofte på grund af forskel i ambitionsniveauet: Nogle vil gerne skabe fællesskaber, for andre skal serviceydelserne bare virke.

Han opfordrede til at dele erfaringer, være lydhøre og have blik for, at i politik skal 1 del ros måles op mod 3 dele brok.

Svar på spørgsmål til salen:

Trænger beboerdemokratiet til fornyelse?

Ja: 93 %

Nej: 7 %

Kommentar fra WORKSHOP

Søren-Emil Schütt, Lundtoftegade, Boligselskabet AKB, København

”Det er godt at have retning for sit arbejde som bestyrelse. Og jeg synes, det er fint, at der er flere veje til målene. Jeg lagde mærke til, at de visioner, vi kom frem til i grupperne, er meget ens. Det viser, at der er noget, vi er enige om.”

Vær åben overfor nye

Kig indad. Hvad er det for en bestyrelse, vi inviterer ind i? Introduktionen til nye aktive er vigtig. Det var budskabet fra en af konferencens yngre deltagere og workshop-oplægsholder, Simone Bille fra Boligselskabet AKB, København.

KOMMENTAR FRA WORKSHOP

Joan Jensen, Fortunen Øst, Lyngby Boligselskab

”Opgavegrupper lyder virkelig spændende, og det ville være godt at prøve på afdelingsniveau hos os. ”

KOMMENTAR FRA WORKSHOP

Jørgen Blond, Stjernen, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

”Jeg tror, at engagementet hos beboerne er til stede, hvis vi lytter. Det er vigtigt, at vi har store ører i forhold til beboerne og viser dem, at vi følger op på de gode ideer, som de byder ind med.”

Workshops - diskussion og collager

KOMMENTAR FRA WORKSHOP

Peter Dam, Frederiksholm Karre 7, Boligselskabet AKB, København

”Vi havde en fin diskussion om, hvad frivilligt arbejde er, og hvordan vi sikrer, at vi får de rigtige kompetencer ind i bestyrelsen. Det handler bl.a. om, hvordan vi brander os.”

Jens Elmelund kort om første dags diskussioner

§ 18 midler

På konferencen blev § 18 midlerne nævnt. Frivillige har mulighed for at søge § 18 midler i egen kommune. For at finde ud af, hvordan du søger i netop din kommune, skal du skrive § 18 midler i søgefeltet på din kommunes hjemmeside.

Så er der kun tilbage at sige tak for denne gang, tak for din tid og tak for dit engagement i demokratiet. Vi ses forhåbentlig til KAB-konferencen 2019.

Created By
Marianne Svolgaard
Appreciate

Credits:

Annette Sadolin og Marianne Svolgaard

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.