Loading

BAREKSTEN SIMPLY THE BEST GIN

iḿ braking the rules of the tradition...

Selvlært og med brennende entusiasme for sitt virke bryter han med en del tradisjoner og lager noe som er friskt og i tiden. Det har aldri vært målet å bli størst, men best, det er viktig at man skjenner forskjellen og at produktet taler for seg selv.

BERGEN NORWAY - THE DESTILLERY THAT MAKES YOU HAPPY..
A drink is not just a drink, itś an experience.
iḿ different, but in a good way..
Jeg må skape, det er iboende i meg å skape nye konsepter og smaker som mennesker kan nyte..

Alle er på jakt etter nye opplevelser og nye måter å tilføre noe bra inn i livet sitt, for meg er skapertrangen så stor at jeg ikke kan la være å jakte på den nye kombinasjonen av krydder aroma og smaker...

Stig Bareksten

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.