Loading

Vinnaren av Partille Stories är.... (År 1-3)

Så här lyder läsarnas motiveringen: "En mycket bra historia som tar upp mobbing och kärlek, härligt flöde i denna historia absolut bästa storyn" , "Rolig och väldigt viktig" , "Jag tycker det är bra att alla får vara kära i vem man vill".

med 16,6% av rösterna...

"Alla får bli kära"

Grattis till författaren Hugo Devad, klass 3A/ Stora Björn på Öjersjö Brunn. En stor applåd!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.