Goed Gezien Verkeersactie 1ste Graad KSD

Nogal wat leerlingen trekken elke dag naar school zonder voldoende verlichting of reflecterende kledij. Nochtans is dat een kleine moeite voor meer verkeersveiligheid. Daarom nodigde de Ouderraad alle leerlingen van het 1ste en 2de middelbaar uit om zich op vrijdag 10 februari zo zichtbaar mogelijk te kleden. Leerkrachten, directie en leden van de Ouderraad gaven alvast het goede voorbeeld:

Als deze cijfers geen stevig argument zijn:

Hoezo, niet cool?

Trouwens, mogelijkheden genoeg om op te vallen

Een helm, niet nodig? Euh... 'k dacht van wel.

En wat je zelf doet, doe je beter:

Maar gelukkig zijn er ook leerlingen die het goed doen. Hun naam kwam in een doos terecht en een onschuldige hand koos 3 winnaars die elk 2 bioscooptickets wonnen. Hopla.

Eerlijke trekking van de winnaars!

Lotte uit 1D1

Stan uit 1K

Ruben uit 1L

Dikke proficiat en blijf opvallen in het verkeer!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.